JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
tisdag 7 december 2021 VECKA 49

Förvaltningsrätten har gett Huawei rätt att överklaga PTS beslut att utesluta företaget från de kommande 5G-näten. Dagens auktion av 5G-band ställs därmed in.

Beskedet den 20 oktober att de fyra operatörer som fått tillstånd att bjuda på 5G-frekvenserna på 2,3 GHz och 3,5 GHz inte får köpa utrustning från Huawei och ZTE tog många på sängen. Inget annat land i Europa har pekat ut enskilda företag som säkerhetsrisker. Dessutom krävde PTS att operatörerna skulle byta ut existerande utrustning från de två företagen senast år 2025.

Huwei överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm den 5 november, men PTS ansåg att företaget inte var part i målet och därmed inte hade rätt att göra det.

Förvaltningsrätten gick dock på Huaweis linje och meddelade sent igår eftermiddag att företaget har rätt att göra det. Några timmar senare ställde PTS in dagens auktion.

”Innan domstolen kan avgöra målet slutligt kommer PTS föreläggas att yttra sig i sakfrågan”, skriver Förvaltningsrätten i Stockholm i ett pressmeddelande.

Det är därmed oklart när auktionen kan komma igång.

”PTS kommer att fortsätta analysera förvaltningsrättens beslut och ser över möjligheterna att inleda auktionen så snart som möjligt”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

MER LÄSNING: