JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Om invertern som omvandlar likströmmen till växelström skickar ut för mycket likström på elnätet kan det mätta jordfelsbrytaren som därmed inte löser ut vid fel. Larmet kommer från branschorganisationen Installatörsföretagen som vill att Elsäkerhetsverket ska skärpa tillsynen och att bara jordfelsbrytare av typen B används vid nyinstallation.

Installatörsföretagens tester visar att likströmmarna kan vara så höga som 5 till 8 procent av växelströmmen, vilket är långt över gränsvärdet i produktstandarden som ligger på 0,5 procent. Vid likström högre än 6 mA slutar jordfelsbrytare av typ A att fungera utan några synliga spår. Det beror på att järnkärnan i jordfelsbrytaren mättas och därmed kan den inte koppla ifrån kretsen vid fel.

Felet kan inte bara drabba huset med solcellsanläggningen. Jordfelsbrytare av typ A kan även slås ut angränsade hus utan att ägaren märker det.

– Det är mycket överraskande att förekomsten av likströmskomponenter kan bli så hög och det ställer mycket höga krav på elinstallationer i framtiden. Är man orolig över sin nuvarande anläggning ska man be ett elinstallationsföretag kontrollera jordfelsbrytarna och om det bedöms nödvändigt byta från typ A till typ B, säger organisationens vd Fredrik Byström Sjödin i ett pressmeddelande.

Installatörsföretagen förslår därför att likströmskomponenten mäts både före och efter växelriktaren som spänningssatts. Ligger nivåerna högre än vad produktstandarden medger bör tillverkaren kontaktas för samråd om eventuella åtgärder.

På längre sikt föreslås:

  • De nationella tillsynsmyndigheterna bör ta ett större ansvar att utföra marknadskontroll av växelriktare för mikroproduktion så att produkterna uppfyller säkerhetskraven.
  • Elnätföretagen bör hålla ordning på volymerna av växelriktare som är anslutna till lokalnäten och regelbundet genomföra elkvalitetsmätningar med avseende på likströmskomponenter.
  • Installatörer och återförsäljare av jordfelsbrytare bör verka för ett teknikskifte så att jordfelsbrytare av typ B eller motsvarande blir standardprodukten när jordfelsbrytare ska installeras.
  • Standardiseringsorganisationerna bör mer aktivt verka för att jordfelsbrytare av typ A fasas ut ur installationsstandarderna.
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)