JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Svensk industri vill ha vindkraft

Svensk industri vill se en snabb utbyggnad av vindkraft. Det framgår i en enkätundersökning utförd av branschföreningen Svensk Vindenergi.  

– Industrins gröna omställning är en historisk möjlighet att utveckla samhället och välfärden. Den förutsätter ett snabbt och stort tillskott av grön el till konkurrenskraftiga priser, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.

Branschföreningen lutar sig mot en studie där 21 industribolag med ett stort elbehov har deltagit. Här ingår exempelvis LKAB, Volvo, Northvolt, Preem, Holmen och SCA.

Undersökningen pekar enligt Svensk Vindenergi på en bred enighet när det gäller att den svenska politiken måste samlas för att undanröja hinder för grön elproduktion.

Enkäten visar bland annat att:

  • 76 procent instämmer helt i att svensk politik måste samlas för att undanröja hinder för ny elproduktion. Resterande instämmer delvis.
  • 71 procent instämmer helt i att de har ett stort behov av mer el för att stärka sin konkurrenskraft och för att ställa om till en mer hållbar produktion
  • 10 bolag uppger att behovet av el redan har börjat öka, medan bland annat 4 av dem anger att behovet ökar de närmaste 3 åren och 2 uppger att behovet ökar inom 5 år.
  • Fler än hälften (13) instämmer helt i att snabba investeringar i vindkraft kan skapa förutsättningar för industriell konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och regional utveckling

– Politik och näringsliv måste nu kroka arm och presentera lösningar för att korta ledtiderna och öka acceptansen för utbyggnaden om vi menar allvar med industrins omställning och dess möjligheter att stå sig i den globala konkurrensen, säger Daniel Badman.

Totalt tillfrågades cirka 40 energiintensiva industriföretag i Sverige, varav 21 svarade. De som deltog är: Alfa Laval, BillerudKorsnäs, Borealis, Göteborgs Hamn, Hitachi Energy, Holmen, Höganäs, Liquid Wind, LKAB, NKT HV Cables, Northvolt, Ovako, Outokumpu Stainless, Preem, Rottneros, SCA, Södra Skogsägarna, St1 Nordic Oy, Vargön Alloys, Volvo Group samt ett företag som valt att vara anonymt.

Här kan du ta del av enkätstudien (länk).

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)