JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ytterligare 15 GW dansk havsvind i svenska vatten

Danska Ørsted har ansökt om att få bygga ytterligare fyra havsvindkraftsparker i Sverige. Företaget är inte ensamt. Med effektivare tillståndsprocesser skulle svenska vatten kunna ha upp till 366 TWh vindkraft år 2032, enligt Svensk vindenergi.

De fyra plus ytterligare två tidigare ansökta anläggningar  skulle kunna vara klara om tio år, givet nuvarande tillståndsprocesser. De skulle leverera motsvarande halva dagens svenska elproduktion till en investering på 450 miljarder kronor.

– Sverige behöver all elproduktion det kan få och havsbaserad vindkraft är det klart snabbaste sättet att komma upp till de volymer som krävs för att elpriserna ska kunna sänkas, säger Jesper Kuhn Olesen, chef över Ørsteds satsningar i Sverige.

Länsstyrelsen i Skåne har godkänt Ørsteds tidigare ansökan om en park söder om Ystad, Trelleborg och Skurup, men Försvarsmakten är emot. 

De ekonomiska förutsättningarna för projekten kan komma att ändras. Sveriges regering bestämde exempelvis nyligen att kraftbolagen själva ska bekosta stamnät till havs. Den kostnaden kan vara upp till 30 procent av hela projektet.

– När det gäller Skåne tror jag absolut att det kommer att bli verklighet, säger Jesper Kuhn Olesen till tidningen Svenska Dagbladet.

– Det finns ett behov av mer el och vi har en bra dialog med Svenska kraftnät och vi har kommit lång i processen att få tillstånd. Det som saknas nu är ett politiskt beslut.

– När det gäller Gotland och de nya projekten får vi se.

Det här är de havsvindkraftsparker Ørsted vill bygga i Sverige:

  • Skåne, 1,5 GW söder om Ystad, Trelleborg och Skurup
  • Gotland , 1,5 GW utanför Gotlands sydvästra kust
  • Baltic central, 4 GW utanför Karlskrona
  • Gävle öst och väst, 9,5 GW utanför Gävle, Älvkarleby, Tierp och Östhammar
  • Kategatt syd, 1,5 GW utanför Halmstad och Falkenberg

Just nu byggs ingen havsvindkraft i Sverige och har inte byggts sedan 2013.

Det är inte byggfasen utan tillståndsfasen som är flaskhalsen. Totalt 67 TWh havsbaserad vindkraft befann sig i tillståndsfasen i somras. Det visar en sammanställning som Svensk Vindenergi gjorde då.

Med effektivare tillståndsprövnning skulle de kunna tas i drift om sex år, enligt Svensk Vindenergi.

Betydligt större planer smids. Ytterligare 125 TWh skulle kunna tas i drift till år 2029 och ytterligare 174 TWh år 2032. Totalt skulle Sverige alltså kunna ha 366 TWh havsbaserad vindkraft år 2032, givet att samtliga projekt realiseras.

Det kan jämföras med Sveriges nuvarande elanvändning på 140 TWh.

Byggets fem faser

Själva byggandet av en havsvindkraftspark tar ett par, tre år. Det som tar tid är tillståndsprövningen.

• Förundersökningar tar 1824 månader. Du ska skaffa undersökningstillstånd, göra bottenundersökningar och inventeringar och skaffa tillstånd för anslutning till Svenska kraftnät. 

• Förberedelse för prövningar tar runt 12 månader. Samråda med myndigheter, organisationer, allmänhet och enskilda, ta fram miljökonsekvensbeskrivningar och tekniska rapporter. 

• Prövningar tar 84120 månader (7-10 år) : Natura 2000-tillstånd, KSL-tillstånd, miljötillstånd och tillstånd för nätkoncession.

• Upphandling och projektering tar 12–18 månader.

• Att bygga och ansluta tar 24–36 månader

Källa: Svensk vindenergi

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)