JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Många elbränder orsakas av laddning

Elsäkerhetsverkets senaste rapport visar att laddbara produkter gör ett allt större avtryck i statistiken för bränder i bostäder. Även värmepumpar utgör en fara.

– Under 2020 ser vi en tillfälligt kraftig ökning av bränder och brandtillbud orsakade av sådant man normalt har med sig till kontoret, såsom mobiltelefoner och bärbara datorer. Troligtvis en effekt av att många saknade en bra arbetsplats hemma när man tvingades till hemarbete, säger Mikael Carlson, teknisk expert, i ett pressmeddelande.

Rapporten omfattar elrelaterade bostadsbränder för åren 2018 till 2022, samt analyser och trender utifrån startobjekt, bostadstyp, startutrymme och allvarlighetsgrad. Statistiken innefattar elbränder i småhus, flerbostadshus och fritidshus i Sverige.

De senaste fem åren har Räddningstjänsten gjort totalt 54 194 utryckningar på grund av brand eller brandtillbud i byggnader. Drygt hälften av dessa skedde i vanliga bostäder och 3 547 var orsakade av fel i elrelaterad utrustning. Av dessa resulterade 76 procent i brand med egendomsskador.

Mängden laddbara produkter blir allt fler i samhället, och under senaste fem åren har bränder och brandtillbud inom kategorin ökat med 42 procent. Generellt ger laddbara produkter klart högre risk för brandspridning vilket även innebär att fler blir allvarligt skadade i bränder som involverar batterier, jämfört med andra startobjekt.

– Laddbara produkter orsakar cirka 12 procent av bränderna men står samtidigt för hela 30 procent av allvarligt skadade. Kunskapen om risker och beteenden när vi laddar behöver öka hos såväl konsumenter som de som tillverkar och säljer elprodukter säger Mikael Carlson.

Länk till rapport Elrelaterade bostadsbränder.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus