JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Amerikanska halvledarbranschen kartlagd

Vad finns det för styrkor och svagheter hos den amerikanska halvledarbranschen och hur ser den på framtiden? Det är frågor som en rapport från det amerikanska handelsdepartementet DoC försöker besvara.

Rapporten baseras på en undersökning bland företag som designar, tillverkar och distribuerar halvledarkomponenter i USA.

Företag med huvudkontor i USA står för ungefär halva halvledarmarknaden räknat i pengar. Amerikanska företag har runt halva tillverkningskapaciteten utanför USA, samtidigt som ett antal utländska företag har stor närvaro i USA.

Av all global forskning och utveckling på området görs 47 procent i USA. När det kommer till design görs 27 procent i USA men när det kommer till själva produktionen står USA bara för 12 procent. Tittar man sedan på test och kapsling är det mindre än 2 procent som glörs i USA. 85 procent av de chip som amerikanska företag tillverkar testas och kapslas i Taiwan, Kina, Sydkorea eller Malaysia.

När det kommer till försörjningskedjan uttrycker branschen en varning för att den inhemska produktionen av wafers, gaser och våtkemikalier är minimal.

Branschen sysselsätter runt 200 000 personer vilket förväntas öka med ytterligare 70 000 personer fram till 2032. Subventioner via Chips Act är en viktig förklaring till den förväntade tillväxten.

Rapporten noterar att jobben är välbetalda, de ligger i snitt 30 procent över motsvarande jobb i andra branscher.

Intressant att notera är att den amerikanska halvledarbranschen är mer beroende av kinesiska kunder än andra branscher. Mellan 30 och 40 procent av försäljningen går dit medan bara 25 procent stannar i landet.

Inte helt oväntat pekar branschen ut höga kostnader som ett problem för tillverkning i USA. Företag i andra världsdelar får subventioner plus att de har lägre driftskostnader. Amerikanska företag vill även de se större subventioner för att kunna konkurrera på lika villkor.

Dessutom pekar de på behovet av fler och bättre utbildningar liksom satsningar på forskning och utveckling för att kunna få igång inhemsk produktion av en del insatsvaror som nu måste importeras.

Hela rapporten finns här (länk).

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)