JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Heltäckande lösningar för automation från Eaton Electric
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

Programmerbara easyE4-styrenheter och övriga komponenter. 

Automationskomponenter är en av TMEs specialiseringar. En av de ledande och talrikaste grupperna i det breda utbudet av leveransfärdiga artiklar som vi har i våra lager utgörs av produkter från Eaton Electric. Komponenterna kännetecknas av en hög utförandekvalitet och en heltäckande inställning till automatiseringen. De kan användas på alla platser där det föreligger behovet att implementera eller förbättra automatiska produktionsprocesser, bearbetning, lagring eller registerföring. Nedan presenteras ett översikt av universella produkter från Eaton Electric som används för uppbyggnad av avancerade automatiseringssystem. Dessa är bl.a. programmerbara styrenheter, kontaktorer, motorbrytare och strömställare, kontrollampor och styrkassetter.

 

easyE4-styrenheter

En liten programmerbar styrenhet kan i sig utgöra hjärtat i ett automatiseringssystem, även vid komplicerade enheter. De enkla easyE4-styrenheterna medger tack vare sin funktionalitet implementering av en komplicerad kontrollarkitektur och övervakning av de automatiserade systemen. Tack vare sin moduluppbyggnad fungerar easyE4 serien i samverkan med andra produkter från Eaton lika väl vid styrning av maskiner eller delar av produktionsanläggningar och automatisering av byggnaders belysning

Grundenheten, dvs. själva styrenheten, kan vara utrustad med (beroende på modell): upp till 8 digitala ingångar eller upp till 4 analoga ingångar med 12-bitars upplösning; från 4 till 8 transistor- eller reläutgångar; optionell display; samt tangentsats, anslutning för SD-minneskort som lagrar styrenhetens program och data som loggas, RJ-45 kontaktdon avsett för kommunikation med lokalt Ethernet-nätverk samt kontaktdon för easyConnect-länkar som används för dataöverföring mellan grundenheten och expansionsmodulerna. Till ett easyE4-relä kan upp till 11 tilläggsmoduler anslutas direkt vilket ger maximalt 188 ingångar/utgångar. UC-modellerna är universella och kan strömförsörjas med valfri spänning: 12V DC, 24V DC eller 24V AC. AC-versionen hanterar spänningar från 100V till 240V AC eller DC.

EASY-BOX-E4-DC1
Kompakt easyE4-styrenhet utrustad med display.

Programmeringsmetoder för easyE4-styrenheter

easyE4 serien kan programmeras med hjälp av en av de fyra metoderna som finns tillgängliga i easySoft-miljön. Den första är en klassisk metod som är känd för de flesta installatorerna som specialiserar sig inom automation, dvs. ladderdiagram. Den andra metoden utgörs av strukturtext, dvs. en kod som snabbt behärskas av varje användare som kan programmeringsgrunderna i något utav de grundläggande textspråken (C++, Java, Python osv.). De två övriga metoderna utgörs av EDP-diagram och blockschema. Tack vare denna mångfald hittar varje installatör en lösning som är lämplig för honom och för teamet. Här måste det nämnas att produkterna i easyE4 serien är bakåtkompatibla: de kan verkställa program som skrivits för tidigare versioner av Eatoms programmerbara reläer i serierna easy500/700/800/MFD.

easyE4-styrenheterna medger inte bara kontroll av enheters drift utan även samlar in data om systemets status. Information som övervakas kan presenteras för användaren med hjälp av den inbyggda displayen men även skickas över det lokala nätverket (LAN) till servern. Information som samlas in på det viset medger fjärrövervakning av anslutna enheters drift i realtid. För detta används ex. EATONs egna lösning, Galileo-miljön (den medger bl.a. presentation av data i form av HTML5-sida som kan öppnas i en vanlig webbläsare). Lösningen gör det möjligt att helt personifiera den presenterade informationen samt kontroll av hela systemets drift.

 

Heltäckande automatisering med komponenter från Eaton

Själva styrenheter trots att de utgör ”hjärnan i operationen” är inget värda utan högkvalitativa komponenter som förmedlar styrning av målenheterna. Eaton Electric, via TME, erbjuder en rad lösningar som gemensamt används för att bygga upp avancerade automatiseringssystem – oavsett från deras ändamål.

Kontaktormoduler i DILM-serien

DILM-kontaktorer (Kända från beteckningen ”DIL M”) från Eaton finns tillgängliga i två versioner. I TMEs katalog finns komponenter avsedda för drift med max ström upp till 170A. Dessa är 3- och 4-poliga komponenter avsedda för montering på monteringsplatta eller DIN-skena. Det är värt att notera att kontaktorer avsedda för drift med likström har samma mått som de som är avsedda för AC-ström. Till DILM-kontaktorer finns också tillbehör som hjälpreläer eller filter (dämpare) och överspänningsbegränsare. Vid sökning av en lämplig komponent är det bäst att gå direkt till TMEs katalog och filtrera fram en lämplig lösning ur vårt sortiment:


DILM17-10-24VDC
3-polig Eaton DILM-kontaktor för panelmontering.

 

PKZ-motorbrytare

Skydd i PKZ familjen (som också omfattar några serier) kan användas för skydd av många belastningar, ex. transformatorer men deras främsta användningsområde utförs av elmotorer. PKZ-modellerna är tillgängliga i versioner utrustade med utlösare som reagerar på ström inom området från 0,1A till 63A (insällningsområdet beror på konkret modell) och täcker hela användningsområdet upp till 34kW effekt. De skyddar motorer mot överbelastningar och har extra kortslutningsutlösare. De är designade för samverkan med DILM-kontaktorer med vilka de kan anslutas i kompakta grupper i DIN-skena. De finns tillgängliga i versioner utrustade med knappar (upp till 25A) samt vridbrytare (över 63A) – och kan även användas som nödbrytare. Dessutom saluför TME också hjälpreläer, signalreläer samt över- och underströmsutlösare.

 


PKZM0-6.3
Exempel av motorbrytare som monteras i DIN-skena.

 

RMQ-Titan strömställare och kontrollampor

Varje automatiseringssystem förutsätter operatörstillsyn samt kontroll över systemets automatiska processer – åtminstone vad gäller deras start och nödstopp. Eatons produkter inom området kontrollampor och strömställare har grupperats i familjerna RMQ-Titan och RMQ-16. Det är inte bara knappar och signalkomponenter utan även potentiometrar, panelmonterade USB- och RJ45-uttag, I/O-strömställare (ON/OFF) och vridströmställare samt upplysta säkerhetsknappar. I TMEs katalog finns också industriella joystickar och styrkassetter och även små tillbehör som reservnycklar, textskyltar, knapplinser i olika färger (och märkta med text). Produkter ur RMQ-gruppen i TMEs katalog utgör ett heltäckande utbud av grundläggande komponenter som är nödvändiga i varje automatiseringssystem.

 


M22-PV/KC02/IY
Styrkassett (nödknapp) i RMQ-Titan serien.

 


text prepared by tme.eu

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)