JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
söndag 12 juli 2020 VECKA 28
Integration av fast telefoni, mobiltelefoni, bredband och tv - såväl vanlig som HDTV - är nästa stora expansionsmarknad för telekomindustrin. Abonnenten får en sömlös IP-baserad tjänst som automatiskt väljer bästa nätet, allt beroende på behov, tillämpning och nättillgång. Ericsson vill bli en av de tre-fyra aktörer som väntas dominera detta område.
Ericsson och andra systembyggare står inför en stor utmaning när nya system utvecklas för "kvadruppel-play", alltså kombinationen av fast telefoni, mobiltelefoni, bredband och tv. Det är sannolikt att antalet riktigt tunga globala systemleverantörer begränsas till några få, och konsolideringen i branschen fortsätter, anger Peter Linder i Ericssonkoncernen.

- Vår bedömning är att världsmarknaden kommer att domineras av tre till fyra starka systemleverantörer som säljer hela konceptet. Ericsson blir en av dem, säger Peter Linder till Elektroniktidningen.

Ericsson och företagets konkurrenter är i full färd med att utveckla de nya systemen.

- Inom två år kommer tyngre telefonbolag att välja leverantörer av system som klarar integration av alla fyra tjänsterna, säger Peter Linder.

HDTV kräver mer fiber

Kombinationen av interaktivitet, integration mellan de fyra tjänsterna, inklusive HDTV, förutsätter fast markbaserad nätanslutning vid kommunikationen. Det är helt enkelt inte rimligt att bygga markbaserade radionät som klarar interaktiv HDTV eller att använda satelliter vid interaktiv kommunikation. Konsekvensen blir ökade investeringar i fibernät runt om i världen.

Utöver HDTV finns enligt Peter Linder tre viktiga förändringar på tv-området. För det första kommer interaktiva personliga tv-tjänster. Därtill börjar både konsumenter och producenter att använda tv vid kommunikation. Ytterligare en förändring är möjligheten att styra såväl redaktionella program som reklam på ett mer intelligent vis mot önskade tittare.

Ericsson har visat tekniken

IP-tv är något helt annat än traditionell broadcasting. Kommunikation, debitering och katalogtjänster är integrerade i tjänsten.

I juni demonstrerade Ericsson och Sony vid mässan Globalcomm hur mobiltelefoner och tv-apparater kan nyttjas för bild- och videotjänster via mobilnät och hemnät. Dessa tjänster baseras på telekomindustrins nätstyrningsstandard IMS (IP Multimedia Subsystems) och DLNA-standarden från Digital Living Network Alliance, som räknar in konsumentelektronikföretag, pc-industrin och mobilindustrin bland sina medlemmar.
Tv:n som svängde Ericsson

ImageTelekomindustrin siktar på integrerade IP-nät där abonnenterna utöver många kända mobila och fasta teletjänster även ska erbjudas interaktiv kommunikation med videotjänster i HDTV-kvalitet. Detta kräver bredbandsnät med fiber och markbaserade nät. Satellitnät och radiobaserade nät räcker inte för interaktiv kommunikation i stor skala med interaktiv HDTV.

Det beskedet från Ericsson innebär en ny och mycket viktig omsvängning. Ericsson är världens största leverantör av telekomsystem med radiobaserade nät som huvudprodukt och i många år har mobilnät varit entydigt i fokus. Nu siktar företaget tydligt på en ny och förändrad marknad som inte funnits förut.

När HDTV (skarp-TV) ska erbjudas hushållen krävs hög kapacitet fram till varje abonnent. En enda HDTV-kanal med MPEG4-kodning kräver cirka 11 Mbit/s.

När enskilda hushåll ska få interaktiv kommunikation med HDTV krävs en kraftig kapacitetetsökning i de fasta telenäten, framför allt i de lokala ortsnäten och i abonnentledningarna. Det handlar om en minst tiofaldig ökning. Framför allt är det telefonbolag i industriländerna som hittills visat att de slår in på en ny väg för sina fasta nät. Det handlar om tusentals miljarder kronor att uppgradera det fasta telefonnätet som ursprungligen byggdes för smalbandig kretskopplad telefoni.

Tidsfaktorn är ännu oklar - hur snabbt den nya visionen får spridning i industriländerna återstår att se. Hushållens betalningsvilja har inte ökat påtagligt vilket innebär att telefonbolagen måste finansiera verksamheten inom ramen för vad dagens marknader kan betala. Konkurrensen blir stenhård, bland annat från kabel-tv-industrin som har 60-70 procent av hushållen anslutna i många industriländer.

Dominerande nätstandarder borde bli vinnare. GSM och 3G-standarden WCDMA gynnas eftersom kostnaderna blir lägst för produkter baserade på massproducerade produkter. Den amerikanska 3G-standarden CDMA2000 sätts under ytterligare press vilket är allvarligt för både telefonbolag och systembolag med CDMA2000.

Europas telekomindustri ligger bra till. Ericsson, Nokia-Siemens och Alcatel-Lucent (snart huvudsakligen franskägt) ser ut att bli dominerande leverantörer av integrerade nät. Men det återstår att se vad som kommer från Cisco, Motorola, Nortel, NEC och Huawei. Åtminstone Cisco och Motorola satsar uppenbarligen på att kabelbolagen ska vinna mot telefonbolagen.

Ericsson räknar med att IMS och DLNA tillsammans blir tekniska grundbultar för de nya integrerade tjänsterna.

Tv det stora för telebolagen

För telefonbolagen är det självklart tv som är den stora nya marknaden. Marknaden för tv-tjänster har traditionellt dominerats av kabel-tv-bolag, marknätsoperatörer och satellit-tv-bolag. I många länder är det fortfarande förbjudet för telebolag att erbjuda tv-tjänster, dock inte längre i USA och Europa.

I dagsläget dominerar de stora telefonbolagen de nationella marknaderna för fast telefoni, mobiltelefoni och bredband i de flesta av världens länder. Efter en mycket snabb expansion har telefonbolagen idag cirka 65 procent av bredbandsabonnenterna, cirka 170 miljoner DSL-abonnenter, och bredbandsnäten erbjuder IP-tv i alltfler länder.

Men självklart måste telefonbolagen erbjuda tv-tittarna något nytt om de ska kunna konkurrera med kabel-tv-bolagen.

Svaret från telekomindustrin är integration av tjänster, nya tv-tjänster och nät för att erbjuda abonnenterna tjänster som ger mervärde. Samtidigt måste den fysiska infrastrukturen konsolideras så att kostnaderna kan sänkas kraftigt. Med avancerade IP-baserade nät som klarar alla tjänster ska kostnaderna pressas i botten. Det är den bakomliggande logiken.

Trippel- och kvadruppelplay

Både den traditionella telekomindustrin och kabelbranschen har dragit samma slutsats. Båda satsar på IP-nät med trippelplay (tv, bredband och telefoni) eller kvadruppel-play (trippel-play plus mobiltelefoni).

Telefonbolagen har nu tagit sikte på att uppgradera ADSL-näten och införa VDSL2 så att abonnenterna kan erbjudas 100 Mbit/s för dubbelriktad kommunikation. Genom en sådan uppgradering får telefonbolagen för första gången tillräckligt med kapacitet för att kunna erbjuda alla slag av tv-tjänster, inklusive HDTV.

Dessutom utvecklar telefonbolagen nya standarder för lokala hemnät så att det blir möjligt att via samma IP-nät i en villa klara telefoni, snabb bredbandskommunikation och tv av alla slag, inklusive HDTV.

Inom telefonbolagens organisation DSL Forum, och även inom Digital Living Network Alliance, DLNA, pågår intensivt arbete med nya specifikationer. De första DLNA-certifierade produkterna kommer under 2006, anger DLNA.

De tunga systemleverantörerna är viktiga motorer i utvecklingen. Enligt Peter Linder är det sex faktorer som sammantaget blir utslagsgivande för de systemleverantörer som ska lyckas. De måste ha stark kompetens och förmåga när det gäller att integrera nät, nätstyrning (IMS), applikationsutveckling, mobil access, fast access och IP-baserade konvergerade transportnät.

Ericsson har en stark ställning på de fyra första områdena och satsar nu på att stärka positionen på de två sista områdena. Där passar bland annat köpet av Marconi in.

Gemensam arkitektur olöst fråga

Alla problem är dock inte lösta. Det finns ett antal faktorer som kan försena utvecklingen. Enligt Linder finns fortfarande viktiga olösta frågor när det gäller att åstadkomma en gemensam nätarkitektur för mobila och fasta nät.

Lagstiftning och reglering kan blockera telefonbolagens investeringar. Ett antal länder kräver att telefonbolagen hyr ut bredbandskapacitet billigt till konkurrenter (lågt grossistpris), vilket innebär att det finns telefonbolag som tvekar inför nya miljardinvesteringar i bredbandsnäten. Så är fallet i Tyskland och Australien.

EU:s regler innebär dessutom att Europas kabel-tv-bolag inte behöver hyra ut kapacitet billigt till konkurrenter, vilket självklart irriterar telekomindustrin. Därför går telekomindustrin till offensiv även på det politiska området.
MER LÄSNING:
 
Här får du våra nyheter gratis
• Tidningen, i brevlådan (länk).

• Dagligt nyhetsbrev (länk).

245
elektronik­konsulter

Registrera ditt företag nu!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)