JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kina i fokus för Eneas nye vd

De kinesiska telekomjättarna Huawei och ZTE hör redan till Eneas kunder, även om de än så länge är mycket mindre än Ericsson och Nokia. Men för nye vd:n Per Åkerberg är det viktigt att växa mer i Kina, och på sikt även bedriva produktutveckling där. Med mer samarbete med hårdvaruleverantörerna och tydligare strategi kring öppen källkod hoppas han också att produktförsäljningens andel av omsättningen ska öka.
Mjukvarubolaget Enea är fullt av kontraster. Å ena sidan produktleverantör av rang, med realtidsoperativsystemet OSE som flaggskepp – å andra sidan en av landets större mjukvarukonsulter. Ett telekombolag att döma av intäkterna – men samtidigt stor aktör inom fordons- och försvarsindustrin. Man hyllar värdet av proprietära produkter samtidigt som man anammar Linux och annan öppen källkod. Enea vill följa med kunderna uppåt i värdekedjan och leverera allt färdigare lösningar samtidigt som man värnar om sin position som expert på hårdvarunära program. Hovleverantör till Ericsson och Nokia, men lägger resurser på att växa i Asien.

Strategin ligger fast
När ett så kontrastrikt bolag letade ny vd var det inte konstigt att valet föll på en intern kandidat, Per Åkerberg, som sedan 2006 varit operativ chef, det som i USA kallas COO, Chief Operating Officer. Han kom till bolaget som vd för dotterbolaget Enea Embedded Technology 2004, har suttit i ledningsgruppen sedan dess och blev vd i slutet av mars i år. Hans föregångare på vd-stolen, Åsa Landén-Ericsson och Johan Wall, genomförde en rad förändringar och uppköp, men Per Åkerbergs jobb går mer ut på att trimma en redan ganska välsmord maskin.

– Strategin ligger fast. Enea har vuxit kraftigt och renodlat verksamheten, men vi vill bli mer än vi är idag. Vi vill öka produktandelen, jobba närmare hårdvaruleverantörerna och visa värdet av open source i våra lösningar. Och vi vill växa i Asien, berättar han när Elektroniktidningen träffar honom på Eneas ljusa och luftiga kontor i Kista, ett stenkast från storkunden Ericsson.

Han menar att det för närvarande finns två kraftcentrum i världen för telekom, Norden och Kina. Båda de kinesiska telekomjättarna Huawei och ZTE hör till Eneas kunder, och företaget är på gång att starta sitt andra Kinakontor, i Beijing. Det första ligger i Shanghai, där ett tiotal av företagets totalt drygt 700 anställda huserar.

– Vi flyttar ingenjörer från Sverige till Kina för att överföra kompetens. På sikt drar vi troligen igång produktutveckling i Kina också, säger han.

Förändringen avspeglar sig i Per Åkerbergs resvanor. Han har varit i USA 6–8 gånger per år på sistone, och i Kina 2–4 gånger om året. Inom två år tror han att förhållandet är det omvända.

Kunderna vill ha både produkter och tjänster
Han påpekar att de kinesiska kunderna – inalles 20–25 stycken inklusive västföretag aktiva i Kina – precis som de flesta andra kunder efterfrågar både produkter och tjänster från Enea.

Att det skulle finnas en konflikt mellan produkt- och konsultsidan i företaget tonar han ner.

– Se det såhär – Ericsson och IBM säljer hårdvara, mjukvara och tjänster. Vi säljer inte hårdvara, men mjukvara och tjänster.

Affärsmodellerna är lite olika, men kunderna vill ha båda.

– Vi ser en ökad efterfrågan på att leverera produkter med tillhörande tjänster. Och jag tror ökningen fortsätter i takt med att kunderna klättrar i värdekedjan.

Enea har länge kämpat för att öka produktandelen av försäljningen, som ifjol stod för 37 procent av omsättningen. Konsulttjänsterna stod för övriga 63 procent.

– Ambitionen är att nå 50–50 på sikt. Fast vi är inte sämre opportunister än vi gör strategiska förvärv även på tjänstesidan då rätt möjligheter dyker upp, som exempelvis då vi köpte konsultbolaget IP Devel i Rumänien i fjol.

Integrera mer för att gå upp i värdekedjan
Per Åkerbergs recept för att nå 50–50 går ut på att integrera mer och komma högre upp i kundernas värdekedja. Det är inget nytt tänk – precis den strategin låg bakom introduktionen av produkten Accelerator som lanserades i somras, där ett tiotal av Eneas programvaror integrerats till en produkt. Accelerator är en plattform som kunderna kan använda för att bygga IP-baserade tilllämpningar som basstationer eller videoservrar, med OSE och andra Eneaprogram som dSpeed, Linx och Element, jämte tredjepartsprogramvaror. Allt i så kallad ”carrier grade”, alltså med kvalitet, tillförlitlighet och robusthet i enlighet med de krav telekombranschens ställer.

– Fast jag är lite besviken över att vi inte lyckats sälja mer av Accelerator. Det finns inget liknande på marknaden, det vi konkurrerar med är mest inhouse­lösningar.

– Paradigmskiftet att telekombolag köper mer helhetslösningar i stället för att utveckla själv har delvis hänt, men mest hos mindre bolag. Hos de stora finns ofta ett alltför stort arv från tidigare produktgenerationer som de måste ta hänsyn till, säger han.

”Standardiseringsforum är jätteviktiga”
Eneas svar på detta är att göra Acceleratorn mer flexibel och mer standardiserad. Ett delmål är att uppfylla alla krav från SAF, Service Availability Forum, där Ericsson, Nokia Siemens och de andra stora telekomleverantörerna är med och ställer krav.

– Standardiseringsforum är jätteviktiga. Gamla applikationer är beroende av middle­ware, som i sin tur är beroende av hårdvara. Det som krävs för att få det att fungera är standardiserade abstraktionslager.

Att standardisera programvara är dock inte alltid så lätt. Ett försök i den riktningen för några år sedan stavades DSO, Device Software Optmization, ett initiativ från branschkollegan Wind River som Enea hakade på. Per Åkerberg suckar lätt när DSO kommer på tal.

– Tanken var god, att skapa standardiserad och modulariserad programvara där kunderna kunde byta ut komponenter från olika leverantörer eller som öppen källkod. Och konceptet gäller fortfarande, det är en del av grunden för Acceleratorn. Men det var nog ett dåligt namn, och vi har slutat med marknadsföringen.

Mjukvaran färdigintegrerad på hårdvara
Ett annat sätt att komma högre upp i värdekedjan är att närma sig hårdvaruleverantörerna, och låta dem sälja hårdvara med färdigintegrerad mjukvara från Enea. Den drivande kraften är förstås slutkundernas krav att få ner utvecklingstiderna och snabbare komma ut på marknaden med sina system. För Eneas del kan det innebära sådant som mer anpassning till Arm-kärnan och bättre stöd för multimedia, allt färdigintegrerat på hårdvara.

– Lågnivåmjukvara är vi experter på. När kunderna går uppåt i värdekedjan vill de köpa mer färdigt sådant, och därför måste vi närma oss hårdvarubolagen, säger han.

Ett sådant samarbete inleddes i fjol med halvledarbolaget LSI.

– För tio år sedan var det kunden som gjorde integrationsarbetet. Nu ska det vara förintegrerat. Hårdvaruleverantörerna vill kunna sälja hela paket, inklusive mjukvara, och deras egen mjukvara har ofta visat sig hålla för låg kvalitet, därför vill de samarbeta med oss och andra mjukvaruleverantörer.

–  Man har pratat om detta i 15 år, men nu händer det. Avtalet med LSI var vårt första, det kommer att bli fler liknande, säger han.

Kunderna kräver också öppenhet för Linux och annan öppen källkod. Här har Enea svängt totalt och på några få år gått från Linuxförnekare till Linuxkramare, efter att ha förlorat en del affärer. Skiftet började 2006, då blev Enea återförsäljare av Montavistas Linux, och året därpå köpte man konsultbolaget Qivalue för att öka sin kompetens inom Linux. Numera hävdar Enea att man är det företag i Norden som har mest samlad Linuxkompetens.

– Vi är OS-agnostiska, det har vi varit sedan 2006. Alla våra nya produkter, som Element och Polyhedra, fungerar lika bra på Linux som på OSE.

”Vi tar ansvar för opensource-programmen”
– Alla inom programvara har en opensource-konkurrent, vi också. Men vi ser öppen källkod som en del av vårt erbjudande. Skillnaden – där vi kan tillföra värde – är att vi även tar ansvar för opensource-programmen. Det uppskattas av kunder som vill ha en framtidsplan, kundstöd, och juridisk säkerhet.

Trots lovorden kring Linux menar Enea att det går att göra både snabbare och strömsnålare produkter om man enbart använder OSE. OSE är ett minimalt operativsystem optimerat för snabba reaktionstider och passar därför bättre i inbyggda system än det klumpigare men mer generella Linux.

– Men Linux är tillräckligt bra för många tillämpningar och delsystem, det är den värld vi befinner oss i. Linux har också en applikationsrikedom som är större än något annat operativsystem, det är därför det vuxit så stort, först inom infrastruktur och nu även på mobiler.

Måste göra värdet tydligt
Han menar att Eneas konkurrent i första hand är de gratisversioner av Linux som vem som helst kan ladda ner från nätet.

– Utmaningen för kunden är att hitta leverantörer som tar ansvar för Linux och ger stöd, och som kan tjäna pengar på det. Vi menar att det är det vi gör, men vi måste bli bättre på att tydliggöra värdet i detta, där har vi en del kvar att jobba med.

En av de tydligaste trenderna i mobilvärlden är att använda allt fler processorkärnor och att låta flera operativsystem samverka i en tillämpning för olika ändamål. Enea är förstås med i den utvecklingen, och OSE finns numera i en multikärneversion.
Anpassningen har varit ganska rättfram. OSE har under hela sin 20-åriga historia alltid varit oberoende av processor. Programmen anropar varandra på samma sätt oavsett om de sitter i samma eller olika processorer.

– Största poängen med multikärnor är att det går att pressa ner kostnaderna och få fram billigare mobiler med många funktioner. Det är viktigt, inte minst eftersom den stora tillväxten på mobilsidan kommer i länder som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina där snittpriset per mobil ligger lägre.

Fordon, försvar och flyg
Enea drabbades hårt av IT-kraschen i början på seklet, och hade då en ambition att bredda sig mot andra industrier, som fordon, flyg och försvar. Den strategin lyckades delvis – drygt en femtedel av företagets intäkter kommer idag från dessa sektorer, från kunder i svensk, tysk och amerikansk bilindustri, och konsultverksamhet för försvaret både i Sverige och USA.
Enea har deltagit i forskningsprojekt för bilindustrin och har en hel avdelning i Linköping som sysslar med bilplattformen Autosar. Men Per Åkerberg slår fast att telekom är huvudspåret.

– Telekom är helt klart nummer ett, de andra områdena är inte lika högt prioriterade även om kunderna där är viktiga. Många av egenskaperna i OSE passar även för bilar, flygplan och medicinsk utrustning.

– Telekombranschen har av tradition varit duktigare på att köpa in sådant man inte utvecklat själv. Det kommer inom bilindustrin också, särskilt inom sådant som motorstyrning och infotainment. Och i takt med att försvarsindustrin blir allt mer kommunikationsintensiv finns en hel del synergier, så där lägger vi en del krut.

Trots finanskris och lågkonjunktur går det hyggligt bra för Enea. Visserligen har företaget varslat personal på kontoret i Lund, men det menar Per Åkerberg hör till sådant man tvingas till i turbulenta tidevarv då vissa kunder har det tufft.

– Andra kunder har det lättare. Många av telekomoperatörerna, som är våra kunders kunder, har fortfarande starka balansräkningar.


Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)