JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
ImageLinköpingsföretaget Signal Processing Devices (SP Devices), som utvecklar en algoritm som kan tiofaldiga prestanda i AD-omvandlare, får 30 miljoner kronor i en första riskkapitalrunda av SEB Företagsinvest.
– Pengarna ska räcka hela vägen fram tills vi kan stå på egna ben om två år, säger Jonas Nilsson som är vd på SP Devices.

Redan idag har SP Devices betalande kunder som utvärderar företagets algoritm för att öka prestanda på AD-omvandlare. De nya pengarna ska användas för att öka tempot i utvecklingsarbetet och för marknadsföring.

SP Devices startades sommaren 2004 av professor Håkan Johansson på avdelningen för elektroniksystem vid Linköpings universitet tillsammans med Per Löwenborg, Patrik Thalin och Ulrik Lindblad. Till att börja med drevs företaget på fritiden men när man fick 300 000 kronor i bidrag av Vinnova hösten 2004 tog verksamheten fart. Det lokala såddkapitalbolaget Rendera satte in 750 000 kronor i slutet av år 2005 vilket ökade tempot ytterligare.

Idag har SP Devices nio anställda och med det nya riskkapitalet i ryggen planerar företaget att åtminstone fördubbla personalstyrkan under året.

Företaget har utvecklat en metod för att estimera och sedan korrigera felet i AD-omvandlare med hög upplösning (14 bitar). Kunderna kan vara företag som utvecklar AD-omvandlare men också systemhus inom till exempel telekom eller medicinteknik

– Man kan använda vår metod för att dubblera samplingshastigheten, sänka effektförbrukningen, minska kiselarean eller förbättra upplösningen, säger Jonas Nilsson.

Rent praktiskt fungerar det så att man använder två långsammare AD-omvandlare istället för en snabb. Man samplar växelvis och algoritmen från SP Devices korrigerar för offset, förstärkningsfel liksom för tidsfel i samplen.

Algoritmen behöver anpassas till den valda AD-omvandlaren men optimeras också beroende på vilka parametrar man vill prioritera. Anpassningen är nödvändig för att koden inte ska ta för stor plats och därmed äta upp vinsten.

Det visas inte minst av de kraftfulla FPGA-kretsar företaget använder i sin demonstrator där det sitter en av Xilinx tillverkad Virtex-5 i 65 nm.

Men SP Devices har även implementerat algoritmen i en asic.

I den demonstrator som finns idag använder företaget de snabbaste 14-bitarsomvandlarna som finns att köpa. Däremot passar algoritmen inte så bra på AD-omvandlare med färre bitar.

– Man kan göra dem så lika att korrigeringen inte behövs, säger Jonas Nilsson.

Men för de noggrannare AD-omvandlarna ser han ingen konkurrens.

– Det finns företag som gör liknande saker men vår lösning kräver ingen kalibrering i produktionen.

SP Devices algoritm är uppdelad i en estimeringsbit och en korrigeringsbit.

– Korrigering finns det många som kan göra med vi är ensamma om estimeringen.

I estimeringen tittar man på utsignalen från AD-omvandlaren och beräknar felet som sedan korrigeras.
I ett första skede arbetar företaget på att sälja in en lösning där två långsammare AD-omvandlare ersätter en dubbelt så snabb. Men i princip finns det inget som hindrar att man använder fyra, åtta, sexton eller ännu fler AD-omvandlare.

– Att vi börjar med två är för att vi tror att den marknaden är störst. Det är inte så många som tänkt tanken på vad man kan göra om man får en tio gånger snabbare AD-omvandlare, säger Jonas Nilsson.
MER LÄSNING: