JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Ericssons rapport för fjärde kvartalet blev precis så besk som pessimisterna befarat. Vinsten stannade på 7,6 miljarder i stället för förväntade 8 miljarder. 4000 personer får gå från företaget, varav 1000 i Sverige, och därtill ska ett okänt antal konsulter bort. Vd Carl-Henric Svanberg betecknar läget som "bekymmersamt".
En vinst på 7,6 miljarder under senaste kvartalet kan tyckas vara bra, och skillnaden mot förväntningarna på strax under 8 miljarder kan verka odramatisk. Och utan höstens dramatik kring företaget, med oväntade vinstvarningar och intryck av dålig kontroll så hade säkert denna rapport inte utlöst några större rubriker.

Men nu var det ingen vanlig rapport Ericsson lade fram, utan en av de viktigaste på flera år. Ett sparpaket hängde i luften, och kom mycket riktigt. Personalstyrkan i Sverige ska minskas med omkring 1000 personer. Det ska så långt som möjligt ske genom frivilliga program, men Svanberg utesluter inte uppsägningar. Idag har Ericsson 19 000 anställda i Sverige.

Därtill får 3000 personer i andra länder lämna företaget. Målet är att minska kostnaderna med 4 miljarder kronor per år redan till nästa år, vilket väntas dränera årets resultat med en engångskostnad på samma summa. Besparingarna ska ske över hela företaget. Huruvida någon enskild produktionsanläggning ska läggas ner är inte känt.

- Vi kommer dock att ta det försiktigt med neddragningar när det gäller forskning och utveckling, säger Svanberg till nyhetsbyrån TT.

På helåret 2007 gjorde Ericsson en vinst på 30,6 miljarder, ner från 35,8 året innan. Faktureringen ökade från 180 till 188 miljarder kronor. Huvudproblemet för Ericsson är alltså de minskande marginalerna. Svanberg förklarar detta med att företaget tagit marknadsandelar på tillväxtmarknader där marginalerna är lägre, samtidigt som efterfrågan från mogna marknader med högre marginaler varit sämre än väntat. Det är precis samma förklaring som presenterades vid vinstvarningen i höstas, dock nu påspädd av "politisk oro" i länder som Pakistan.

Till den negativa bilden hör också att företaget inte tror på någon tillväxt alls under 2008 för kärnområdet mobil infrastruktur. Först på längre sikt slår konsumentbeteende och efterfrågan på mobilt bredband igenom på företagets resultat.

På pluskontot kan noteras att det tidigare problemet med kassaflödet såg aningen bättre ut 2007 än 2006. På helåret flödade 19,2 miljarder kronor in, upp från 18 miljarder året innan. Det fjärde kvartalet stod för 12 av dessa miljarder.

Till glädjeämnena hör också tjänstesidan, som ökade sin omsättning med 16 procent till 43 miljarder kronor i fjol. Multimedia växte också, med 14 procent till 16 miljarder. Dessa två delar utgör numera 31 procent av faktureringen, upp från 29 procent året innan.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus