JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
tisdag 2 juni 2020 VECKA 23
EU-kommissionen har långt gångna planer på att utöka RoHS-direktivet med fler förbjudna ämnen, däribland flamskyddsmedlen TBBP-A och HBCDD samt ett antal ftalater och klor- och bromföreningar. På industriorganisationen IPC är man upprörd och menar att sådana förbud skulle skapa fler problem än de löser.
RoHS-direktivet, EU:s direktiv för att reducera farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, ska i likhet med andra EU-direktiv revideras med jämna mellanrum, och en ny version är därför på gång, troligen till år 2010. Arbetet med översynen har påbörjats, och som ett led i detta har EU-kommissionen gett det tyska Öko-institutet (Institut für angewandte Ökologie, på svenska Institutet för Tillämpad Ekologi) i uppdrag att undersöka om fler ämnen borde inkluderas bland de som RoHS-direktivet förbjuder.

I sin rapport föreslår Öko-institutet att nio substanser ska ingå bland de förbjudna, däribland flamskyddsmedlen TBBP-A och HBCDD, de tre ftalaterna DEHP, BBD och DBP, de två klorföreningarna MCCP och SCCP, nonylfenoletoxylat samt alla organiska klor- och bromföreningar.

Förslagen skulle få stora effekter på elektronikindustrin. TBBP-A används som flamskyddsmedel i 80 procent av alla mönsterkort, och ftalater används i stor utsträckning som mjukgörare i plaster till kablage, för att ta några exempel.

Öko-institutets rapport har redan väckt ont blod i industrin. Organisationen IPC, där en rad intressenter inom elektronikproduktion finns samlade, hävdar att Öko-institutets metodik är "partisk och felakti". Och IPCs europeiske representant Lars Wallin menar att de nya förbuden skapar fler problem än de löser.

- Om de flamskyddsmedel som används idag ska förbjudas måste de antingen ersättas med något annat, eller tas bort. De medel som Öko-institutet föreslår som ersättare är antingen minst lika farliga eller outredda. Och om flamskyddsmedlen tas bort - vad händer då med brandsäkerheten? frågar Lars Wallin retoriskt.

IPC blev trots påstötningar inte inbjudet till den diskussion som Öko-institutet arrangerade i samband med att rapporten presenterades, med motiveringen att "enbart vetenskapliga experter var inbjudna". IPC menar att man bland sina medlemmar har väl så god expertis i dessa ämnen som någon annan instans, och att motiveringen var ett svepskäl för att undvika kritik. Organisationen har därför bjudit in representanter från EU-kommissionen till ett nytt möte i Bryssel den 18 juni.

- Till det mötet kommer experter på området som kan ge en mer objektiv syn på de här frågorna, säger Lars Wallin.

I RoHS-uppgraderingen diskuteras också huruvida produktgrupper som idag inte omfattas av direktivet ska ingå framöver, exempelvis medicinsk utrustning och övervaknings- och kontrollutrustning.

Noterbart i sammanhanget är att flamskyddsmedlet deka-BDE från den 1 juli åter blir förbjudet att använda i elektronikprodukter. EU-kommissionen beslutade i oktober 2005 att deka-BDE skulle undantas från RoHS. Men EG-domstolen konstaterade den 1 april i år att det beslutet var ogiltigt. Konsekvensen blir att deka-BDE åter förbjuds, se artikel (länk).
MER LÄSNING:
 
Här får du våra nyheter gratis
• Tidningen, i brevlådan (länk).

• Dagligt nyhetsbrev (länk).

245
elektronik­konsulter

Registrera ditt företag nu!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)