JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Alla svenskar ska få telefon

Trots den tekniska utvecklingen finns fortfarande ett trettiotal personer i Sverige som inte har möjlighet att få telefon installerad. Det ska åtgärdas nästa år, säger regeringen, som satsar 5 miljoner för ändamålet i budgetpropositionen.

Regeringens budgetproposition innehåller inga större satsningar på telefoni, internet eller annan IT-infrastruktur. Av en total anslagshöjning på 3,85 miljarder kronor går endast 80 miljoner till elektroniska kommunikationsnät, resten går till vägar och järnvägar.

Regeringen menar att såväl trådlösa som trådbundna kommunikationsnät är något som ska byggas ut i marknadens regi, och att statens insatser inte ska hämma marknadens investeringsvilja. Dock satsar regeringen 5 miljoner på att de svenska hushåll som idag inte har möjlighet att skaffa telefon ska få den möjligheten under 2009. Enligt regeringen rör det sig om ett 30-tal personer.

Därtill anslås 75 miljoner per år under tre år framåt för "samförläggning av IT-infrastruktur och kanalisation", ett nytt anslag för i år som regeringen därtill anser bör öka med 20 miljoner per år från 2010.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)