JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Rekordrapport från Data Respons

Mitt i brinnande finanskris levererar Data Respons en mycket stark rapport. Under fjärde kvartalet steg intäkterna till 249 miljoner norska kronor, och på helåret uppgick de till 818 miljoner. Båda siffrorna är nära 30 procent bättre än motsvarande siffror i fjol.
Förvisso är Data Respons inte opåverkat av den rådande konjunkturen, men man får leta en stund för att hitta spår av kris i företagets rapport som presenterades i morse. En liten indikation är dock att vinstökningen, räknat före skatt, under fjärde kvartalet stannade på 8 procent, att jämföra med 21 procent för helåret.

"På lång sikt ser marknaden för inbyggda system positiv ut, men den ekonomiska tillbakagången och de ostadiga omständigheterna gör förutsägelser till en utmaning. Marknaden för inbyggda system kommer sannolikt att påverkas under 2009" skriver företaget i sin rapport.

Annars är det mesta uppåt. Omsättningen på helåret ökade med 29 procent till 818 miljoner norska kronor, och det fjärde kvartalet var företagets bästa genom historien, med en omsättning på nära 250 miljoner norska kronor. Vinsten på helåret ökade till 56 miljoner norska kronor, vilket ger en för branschen mycket god vinstmarginal på 14 procent.

Ett skäl till konjunkturtåligheten är att företaget har en så spridd kundbas, hyggligt jämnt fördelat på offshore, telekom, industri och försvar. Det gör att man är inblandad i många projekt, inte minst offentligt finansierade, som sträcker sig över betydligt längre tid än en konjunkturcykel.

Även geografiskt är bolaget numera mer spritt än tidigare då Norge och Sverige dominerat totalt. Numera står Danmark för en fjärdedel av intäkterna, och är faktiskt det land där företaget växer snabbast. Även Tyskland börjar efter flera års ansträngningar synas ordentligt i rapporterna och står för 5 procent av omsättningen. För Stockholmskontoret är det säkert inte heller negativt att Sverige faktiskt är aningen större än Norge räknat både i omsättning och antal anställda.

Företaget själv framhåller gärna mixen mellan konsulttjänster, produkter och det något luddiga begreppet "lösningar" som hemligheten bakom framgångarna. Av dessa tre affärsområden står lösningar för nära hälften, medan produktförsäljningen står för knappt en tiondel av omsättningen.

Med ordet lösningar menar Data Respons sådant utvecklingsarbete som bygger på en blandning av standard- och specialutvecklade produkter inom både hårdvara och mjukvara, parat med egen utveckling. Helst vlll man bli så strategisk partner att man är med kunden hela vägen från specifikation över utveckling och leverans in i nästa generation produkter, och i flera fall har bolaget den typen av relation med sina kunder.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)