JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Börsnoterade Elektronikgruppen uppvisar minskad omsättning på 197 miljoner kronor och en förlust på 36,5 miljoner kronor för årets första kvartal. Större delen av förlusten kommer från det besparingsprogram som företaget genomför.
Alla Elektronikgruppens tre affärsområden backar. Bäst står sig dock komponentdistributionen (EG Electronics) som trots att den minskade med 15 procent till 137 miljoner kronor ändå uppvisar ett positivt rörelseresultat på 5,6 miljoner kronor. Komponentdistributionen står för 69 procent av Elektronikgruppens totala omsättning. Företaget skriver i rapporten att efterfrågan varierar starkt mellan olika kundsegment och olika marknader. En stor del av tappet hänförs till fordonsindustrin där försäljningen mer än halverats jämfört med tredje kvartalet 2008. Försäljningen till telekomsektorn har däremot varit stabil.

Affärsområdet produktionsmaskiner och tillhörande förbrukningsmaterial (EG Production Technology) minskade 6 procent till 32 miljoner kronor. Resultatet blev en förlust på 2,3 miljoner kronor.

Det tredje affärsområdet är de egenutvecklade induktiva komponenterna som omsatte 29 miljoner kronor vilket är lika mycket som motsvarande period i fjol. För att anpassa kapaciteten till den rådande låga efterfrågan har ett omställningsprogram som förväntas kosta 12 miljoner kronor dragits igång. Affärsområdet får också ta en nedskrivning av goodwill på 15,7 miljoner kronor som hänförs till ett förvärv som visat sig ha sämre lönsamhet än förväntat.
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)