JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
En enchipsradar billig nog för alla bilar, det är målet för RoCC, ett treårigt projekt med budget på 180 miljoner kronor. Bakom står BMW, Continental, Daimler, Bosch och Infineon.
Med forskningsprojektet RoCC, Radar on Chip for Cars, hoppas de fem tyska industrijättarna BMW, Contintental, Daimler, Bosch och Infineon ta fram radarkretsar och radarsystem som är billiga och tillförlitliga nog att passa alla typer av fordon. De fem menar att en sådan tillämpning markant skulle öka trafiksäkerheten.

Radarsystemen som de fem har i sikte ska arbeta på frekvenser mellan 76 och 81 GHz. Såväl långdistansradar, vilket här betyder upp till 250 meter, och närfältsradar, mellan 5 cm och 20 meter, ingår i projektmålen. Infineon är projektkoordinator och förutom industriföretagen deltar sju tyska universitet.

Projektet har en budget på drygt 180 miljoner kronor (17 miljoner euro), varav nästan hälften kommer från tyska staten i ett program för innovationer inom bilelektronik med syfte att minska antalet trafikolyckor.

RoCC ska bygga vidare på ett tidigare tyskt statsstött projekt inom högfrekvensteknik för bilar kallat Kokon, som bland annat låg bakom Infineons och världens första SiGe-baserade radarkretsfamilj för 77 GHz. Kring denna byggde sedermera Bosch och Continental varsitt radarsystem, det förstnämnda för biländamål och det andra för närfält, med en krets modifierad för 79 GHz.

Forskningen motiveras bland annat av att många av dagens bilradarsensorer arbetar kring 24 GHz, ett frekvensband som Europa sannolikt kommer att allokera till andra ändamål 2013. EU har förordat ett band kring 79 GHz som ny standard för ändamålet, något som innebär rejäla utmaningar för halvledartekniken inte minst då systemen inte får bli dyrare än idag.
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)