JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Saab strukturerar om
Saab gör om sina 15 affärsenheter till fem nya affärsområden. Dessutom utses Lena Olving, idag chef för system och produkter, till ny verksamhetschef. En större satsning på den amerikanska marknaden ingår också.
Bakom förändringarna ligger, enligt Saab, ett behov av att anpassa sin verksamhet till den globala försvarsindustrins förändringar och ge ökat fokus till kundernas kommande krav och behov. Samt att ge samordningsvinster.

– Vi måste växa på världsmarknaden, utveckla tydligare kunderbjudanden och säkerställa en stark position inom samhällssäkerhet, säger vd Åke Svensson i ett pressmeddelande.

De nya affärsområdena har alla engelskspråkiga namn – Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, Security and Defence Solutions samt Support and Services. Av dessa är idag Aeronautics störst, med 31 procent av försäljningen, och Support and Services minst, med 14 procent. Tidigare var Saab organiserat i 15 affärsenheter i tre segment.

Varje affärsområde får en chef som ska ansvara för områdets orderingång, resultaträkning, finansiell ställning och kassaflöde. Dessutom inrättas en ny post, verksamhetschef (COO, Chief Operating Officer), där Lena Olving tillsatts med ansvar att styra och följa upp affärsområdena samt utveckla verksamheten. Lena Olving är idag chef för segmentet Systems and Products.

I Sydafrika och Australien har Saab etablerade marknadskontor, som nu ska följas av ett tredje, i USA.

Alla förändringarna ska genomföras vid årsskiftet.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)