JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Symbian är alltjämt det dominerande operativsystemet för smartmobiler. Men Apples Iphone OS tar marknadsandelar, och har gått förbi Windows. Och Android kommer starkt, må vara från en lägre nivå.
Av de 1,2 miljarder mobiltelefoner som såldes ifjol var 172 miljoner så kallade smartmobiler, alltså mobiler med möjlighet att koppla upp sig mot Internet och använda nättjänster. Försäljningen av smartmobiler ökade därmed med 24 procent, på en mobilmarknad som totalt minskade med 1 procent, allt enligt analyshuset Gartner.

Symbian var operativsystemet i 46,9 procent av smartmobilerna, en minskning med drygt 5 procentenheter från ifjol. Ändå såldes nära 8 miljoner fler Symbianmobiler i fjol än året innan.

Störst vinnare var Apple, vars Iphone med tillhörande operativsystem stod för 14,4 procent av försäljningen. Apple mer än dubblerade sin försäljning av Iphone i fjol.

Även RIM, som ligger bakom Blackberry, ökade sin försäljning och marknadsandel. RIM stod i fjol för nära 20 procent av smartmobilerna.

Därunder är det framför allt Android som kommer starkt. År 2008 var Android alldeles ny på marknaden, och bara 640 000 Androidmobiler såldes. I fjol uppgick den siffran till 6,8 miljoner, motsvarande 4,7 procent av alla smartmobiler.

– Androids framgångar under fjärde kvartalet 2009 bör fortsätta under 2010 då allt fler tillverkare lanserar Androidprodukter. Men flera tillverkare och andra aktörer har uttryckt växande oro över Googles ambitioner på mobilmarknaden. Om den oron gör att tillverkarna ändrar sina produktstrategier så kan det bromsa Androids tillväxt, kommenterar Roberta Cozza, analytiker på Gartner, i ett pressmeddelande.

Förloraren var Microsoft. Windows Mobile var det enda större operativsystem som sålde sämre ifjol än året innan, ned från 16,5 miljoner enheter till 15 miljoner. Windows Mobile minskade därmed sin andel på smartmobilmarknaden från 11,8 till 8,7 procent.

Bland mobiltillverkarna noteras att de fem stora - Nokia, Samsung, LG, Motorola och Sony Ericsson, tappar mark till uppstickare som RIM och Apple. Ifjol stod de fem stora för 80 procent av den totala mobilmarknaden, i år har den andelen sjunkit till 75 procent. Koreanska Samsung och LG var fjolårets vinnare, de ökade sina marknadsandelar till 19,5 respektive 10,1 procent. Nokia är hittills ohotad etta, med 36,4 procent av marknaden vilket dock var sämre än året innan då man höll 38,6 procent.

Sony Ericsson och Motorola gick, som säkert bekant, kräftgång i fjol. Motorola mer än halverade sin försäljning, och har nu 4,8 procent av mobilmarknaden. Och Sony Ericsson minskade från 7,6 till 4,5 procents marknadsandel.

Tabellerna nedan från Gartner visar hur försäljningen fördelades ifjol räknat såväl för operativsystem på smartmobiler som för tillverkare av samtliga mobiler.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)