JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Klart idag: elektronik blir strategiskt innovationsområde
Elektronik blir ett av de fem områden som Vinnova kommer att stötta i den senaste omgången av den nationella satsningen på strategiska innovationsområden. Beslutet garanterar ekonomiskt stöd under de kommande tre åren på cirka 150 miljoner kronor.
Förutom elektroniken blev även folksjukdomar, sakernas internet, materialet grafen samt nya biobaserade material, produkter och tjänster upptagna som strategiska innovationsområden.

Sedan tidigare finns sex strategiska innovationsprogram inom områdena gruv- och metallutvinnande industri, processindustriell IT och automation, lättviktsmaterial, produktion, metalliska material och flyg.

De strategiska innovationsområdena är en del i regeringens nya forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Förutom Vinnova deltar Energimyndigheten och Formas i programmet.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)