JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Interdigital: därför bojkottar vi IEEE:s regler
”Systemet kommer att kollapsa”. Det är varningen från Interdigitals vd Bill Merritt i ett öppet brev till wifi-standardorganisationen IEEE-SA angående den nya licenspolicy som väntas kraftigt missgynna Interdigital och andra patentägare.
Interdigital tänker inte göra några utfästelser alls kring sina patentavgifter för IEEE-standarder. Det deklarerar företaget i ett öppet brev till IEEE-SA. Tidigare har Qualcomm sagt likadant.

Standardorganisationen IEEE-SA:s nya licensrekommendationer som släpptes i februari, har skapat en djup kris i elektronikvärlden. IEEE definierar bland annat Wifi som väntas få en stor roll i den kommande 5G-mobiltekniken.

Rekommendationerna skulle om de följdes leda till en prissänkning på patentlicenser för tillverkare. Men nu deklarerar den ena efter den andra av de stora patentinnehavarna att de tänker ignorera de nya rekommendationerna.

Splittringen inom IEEE är logisk: tunga patentägare som Ericsson, Qualcomm, Nokia och Interdigital är emot nyordningen medan stora produkttillverkare som Intel och Apple är för den.

Den nya IEEE-policyn som klubbades i februari säger bland annat att ”rättvisa och rimliga” licenspriser bör beräknas på komponentpriset, mobilchipet, snarare än på priset på telefonen, colaautomaten, bilen eller vilken uppkopplad produkt det råkar vara som chipet sitter i. Den senare modellen är den som enligt Interdigital är vedertagen idag.

Interdigital är även kritiskt mot andra nyordningar i rekommendationen som begränsar möjligheterna att driva rättstvister. IEEE tycker bland annat att patentägare inte bör kräva importförbud innan ett rimligt licenspris fastslagits i rätten.

– I ett nötskal vill de inte att utvecklare ska få särskilt mycket betalt och dessutom gör de det nästintill omöjligt att få betalt överhuvudtaget, skriver Interdigital i brevet, som undertecknats av företagets vd Bill Merritt.

– Detta är mycket ensidigt. Och det gäller för övrigt även den process som ledde fram till beslutet.

Enligt Interdigtal är den nya policyn ett resultat av lobbying från vissa företag, som tilläts ta över processen. Interdigital talar om slutna möten där bara vissa företag fick närvara.

Att det amerikanska justitiedepartementet godkände IEEE:s nya rekommendationer och sättet som de kom till på, avfärdar Interdigital med att departementet består av  folk som aldrig arbetat i branschen och baserar sitt tänkande på ekonomisk teori snarare än hur det fungerar verkligheten.

Interdigital berättar om det hårda jobb som företagets 200 ingenjörer gör – forskar, flyger jorden runt för samarbeten, skissar algoritmer på whiteboards – allt för att kunna utveckla ny teknik som gynnar hela branschen.

–  Vi gör det för att om det går bra så tjänar vi pengar. Dock inte de svindlande belopp som många sprider myter om.

Enligt företaget är licensavgifterna inte betungande för tillverkarna. Tvärtom.

– Eftersom resultaten utnyttjas av hela branschen så är detta en process som sänker priset på produkterna genom att i praktiken låta företagen dela på kostnaderna för forskning och utveckling.

I 20 år har branschen enligt Interdigital haft vedertagna metoder för att bestämma licenspriser i individuella förhandlingar. Samtidigt har IEEE-standarden Wifi genomgått en imponerande utveckling.

– Förr, när utvecklare fick rimlig utdelning på sina innovationer, så fungerade systemet. När man börjar ändra spelreglerna på ett sätt som gynnar implementatörerna, som IEEE gjort nu, så kommer marknaden att kollapsa.

Interdigital deklarerar att det fortsättningsvis kommer att göra licensutfästelser på egen hand, från fall till fall.

– Troligen kommer fler företag att följa efter och protestera mot IEEE:s nya patentpolicy, skriver Interdigital.

– Resultatet kommer att bli en riktigt röra. Bidrag kommer att ges under en myriad av olika licensregler, alla kanske helt olika.

För var det den bästa tekniken som vann, enligt Interdigital. Numera måste man även väga in licensvillkoren.
 
Enligt Interdigital finns det tecken på att standardarbetet redan spårat ur och hänvisar till att en arbetsgrupp inom wifi kört fast och hört av sig till IEEE för att få nya riktlinjer.

LÄS MER:
  • Interdigitals öppna brev till IEEE (länk)
  • Interdigital utvecklar sina tankar (länk)
  • Elektroniktidningen publicerade ett reportage om IEEE:s nya policy i februari (länk).
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)