JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. TCO vitlistar ofarliga kemikalier
FOTO: Greenpeace

TCO vitlistar giftfria kemikalier

Istället för att varna för kemikalier som vi tror är giftiga: gör en lista på motsatsen, kemikalier som vi tror inte är giftiga. Förslaget finns i ett utkast till nya regler för miljömärkningen TCO Certfied.
Vitlistningen är enligt TCO Development en av de stora förändringarna av certifieringen, som uppdateras vart tredje år och  används för att miljömärka datorer, bildskärmar och annan elektronik.

Listan med substanser som anses säkra ska enligt förslaget bli ett komplement till listan med förbjudna kemikalier.

TCO Development har miljömärkt elektronik sedan början av 1990-talet.  Hittills har organisationen utfärdat 751 certifikat gällande 27 olika varumärken. TCO anser sig ha bidragit till utfasningen av tungmetaller och flamskyddsmedel med halogen ur IT-produkter.

Problemet är nu att vissa av ersättningsämnena visat sig vara giftiga. TCO rekommenderar därför i det nya utkastet att vissa flamskyddsmedel utan halogen fasas ut (länk).

Det nya utkastet svartlistar fyra nya mjukgöringsmedel som visat sig kunna ha negativa effekter på reproduktion och hormonfunktion
 
För att erhålla den nya certifieringen måste tillverkare ange hur mycket återvunnet material produkten innehåller. Tillverkning med återvunnen plast spar enligt TCO 80 procent av energin vid tillverkning.

Dessutom måste tillverkaren ange vilken energieffektivitet produkten har under användning.

Och så finns nya föreskrifter för hur tillverkaren ska följa upp uppförandekoder gällande arbetsförhållanden vid tillverkningen.

TCO uppdaterar sina kriterier vart tredje år. Den nya uppdateringen träder i kraft i november, är planen.

Just nu är organisationen nyfiken på vad du tycker, och tar emot kommentarer till den 19 maj.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)