JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Lumenradio: Ska växa med IoT

Lumenradio:

Ska växa med IoT

Lumenradio i Göteborg har nått världstoppen när det gäller att konstruera tillförlitliga trådlösa styrsystem för belysning. Nu tar företaget nästa steg. Efter två års utvecklingsarbete är Mira redo för marknaden. Det handlar om en plattform som trådlöst kan koppla ihop och styra alla typer av enheter – belysning, värme, energi, ventilation, -säkerhet, närvaro och så vidare – i stora fastigheter.
 
  Niclas Norlén
− Redan när vi startade företaget hade vi visionen att komma till denna punkt; att släppa en modul och ha teknik för det vi då kallade M2M. Då, för sex år sedan, fanns inte IoT, säger Niclas Norlén, teknikchef på Lumenradio och en av grundarna.

Plattformen Mira, som nu är klar att släppas brett, har Lumenradio utvecklat under cirka två år med en av sina större belysningskunder som ska använda den för att styra en mängd funktioner i fastigheter.

− Det handlar om fastighetsautomation i större skala. Just nu håller vår kund på att sätta upp produktion av sina produkter där våra radiomoduler byggs in för att ha en färdig produkt att lansera under andra kvartalet nästa år, förklarar Alexander Hellström, vd på Lumenradio.

 
Alexander Hellström
Den gräns som Lumenradio främst tänjt på i utvecklingsarbetet är storskalighet, trots krävande miljöer med mycket radiointerferens.

Tester i stadsmiljöer visar att ett enda hopp i ett Mira-nät kan nå upp till 200 meter och mer än en kilometer vid klar siktlinje. Företaget har dessutom lyckats skapa en lösning för ett så kallat meshnät som kan hantera hela 5 000 noder, något ingen annan tidigare klarat enligt företaget.

− Egentligen finns det ingen övre begränsning på antal noder som vi kan ha i ett nät. Det som blir problem är om man börjar skicka mycket data i nätet. Ju större de blir, desto mer måste man dela på resurser och till slut får man en bandbreddsbegränsning, förklarar Niclas Norlén.

 
 Miramodulen
Hjärtat i plattformen är en nyutvecklad radiomodul, också den kallad Mira. Här ingår en Arm Cortex M4 som skräddarsytts för ändamålet, effektförstärkare, chipantenn och mjukvara.

− Vi har också utvecklat ett nytt operativsystem baserat på ett operativsystemet Contiki. Här har vi jobbat med svenska Thingsquare, som varit väldigt involverat i att ta fram vår plattform, säger Alexander Hellström.

Resultatet är ett operativsystem med rejält förbättrad prestanda.

− Vi har bland annat kunnat visa att vi med vår coexisten-teknik (se faktaruta) kunnat fördubbla tillgängligheten i ett nät med noder som man slår på eller slår av, säger Niclas Norlén.

Lumenradios trumfkort
Lumenradios teknik, Cognitive Coexistens Technology, är en viktig pusselbit i företagets framgång då radiomodulerna som man utvecklar arbetar på det licensfria frekvensbandet 2,4 GHz. Tack vare den patenterade tekniken kan radiomodulerna i ett nät automatiskt kommunicera på de frekvenser som är lämpligast, baserat på annan radioaktivitet i området.
– Lite populistiskt -beskrivet så bygger vi en modell av frekvensspektrat och försöker förutse vad som kommer att hända i framtiden. Vi tar reda på var vi ska kommunicera för att var så effektiva som möjligt i etern. Dels vill vi ha fram vår egen kommunikation, dels vill vi störa andra så lite som möjligt, förklarar Niclas Norlén.
Han påpekar också att patenten hanterar en annan viktig detalj.
– Tänk dig ett stort nät med upp till 5000 noder. Hur distribuerar man data att gå till en viss frekvens utan att alla noder tappar synkronisering?
Detta har Lumenradio lyckats lösa genom att patenten även inkluderar en modell och metod för att distribuera data, så även om data försvinner någonstans så kan noderna fortfarande vara i synk.
– Det är en väldigt viktig del i vår lösning som inte många knäckt där ute, påpekar Niclas Norlén.

Ett krav från kunden man jobbat med har varit att noderna i nätet ska klara en batteritid på 10 år. För att lyckas med det måste noderna i nätet kunna gå i sovläge. Så för att inte tappa synkronisering mellan de olika noderna när några går i sovläge har Lumenradio utvecklat en teknik som gör att de noder som varit i sovläge direkt kan börja jobba med samma frekvenshoppning som övriga noder i nätet.

Alla noder i nätet kan agera gateway. Radiomodulen innehåller en kommunikationsstack för styrning av apparater över internetprotokollet IPv6 liksom en kommunikationsstack för det underliggande fysiska lagret och MAC-lagret.

− Till skillnad mot konkurrerande radiomoduler, som oftast bara fungerar som enkla modem, kan våra radiomoduler användas för beräkningsrelaterade uppgifter. Det gör att vi kan bygga smarta noder som minimerar data som skickas vidare i nätet, säger Niclas Norlén.

Den nya plattformen – som även inkluderar utvecklingspaket (SDK) för kunder att utveckla med – har testats storskaligt och är redo att tas i bruk.

Just nu håller kontraktstillverkaren Inission på att sätta upp produktion för de nya radiomodulerna i Lettland. Sedan tidigare tillverkar Inission företagets belysningsmoduler, fast i Sverige.

− Nu handlar det om storskalig produktion därför blir det mer kostnadseffektivt att tillverka i Lettland, där Inission har mycket större produktionskapacitet än här. Till en början sätter vi upp en produktion för drygt 200 000 radiomoduler per år. Den kan sedan enkelt skalas upp till 500 000, säger Alexander Hellström.

Det kan jämföras med Lumenradios moduler för belysning som ännu inte nått 100 000 sålda exemplar.

Den rejält höjda produktionstakten innebär också att Lumenradio planerar för expansion.

− Vi börjar i Sverige. Här håller vi just nu på att anställa till en säljorganisation. Samtidigt söker vi extern finansiering för att snabbare kunna gå ut i Europa på bred front. Tanken är att börja bygga en säljorganisation i Europa under nästa år, säger Alexander Hellström.

Idag arbetar tio personer på Lumenradio, samt ett antal konsulter. Om allt går enligt planen så räknar företaget med att ha minst dubbelt så många anställda någon gång under nästa år.

Samtidigt är fastighetsautomation bara ett första steg i Lumenradios tillväxtplan.

− Efter fastighetsautomation siktar vi på energimarknaden; hur fjärrvärme, vatten, gas, el och så vidare kommer till fastigheterna. Det tredje steget i vår utrullningsstrategi är mot smarta städer. Här ser vi hur man kan erbjuda mängder av nya tjänster framöver, säger Alexander Hellström.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)