JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Henrik tar tempen på elfordonsbatteriet

Henrik tar tempen på elfordonsbatteriet

Kylningen inuti själva batteriet är en viktig faktor som påverkar säkerhet, livslängd och prestanda hos litiumjonbatterier. Det har KTH-forskaren Henrik Lundgren visat i samarbete med Scania. Nu bygger Scania vidare på forskningsresultatet.
– Det är viktigt att ha en välfungerande process för att testa och utvärdera nya batterisystem. Henriks arbete är ett steg framåt i vårt arbete med termisk modellering. Det har gett oss förtroende för att använda den här typen av termisk modell i test av stora battericeller, säger Pontus Svens, utvecklingsingenjör inom energilager på Scania.

För hög eller låg temperatur är litiumjonbatteriets akilleshäl.

Allt för hög temperatur är en säkerhetsrisk, medan temperaturen även inverkar på batteriets åldrande. Problemen växer dessutom i takt med batteriernas storlek. Det innebär att fordonstillverkare som arbetar med el- och hybridfordon har ett stort behov av mer kunskap inom detta område.

Tillsammans med Scania har Henrik Lundgren tagit fram en termisk modell som effektiviserar utvecklingen av olika kylkoncept för litiumjonbatterier. Modellen gör att batteriforskare kan testa olika koncept snabbare än tidigare och bara behöver göra ett fåtal mätningar genom simuleringar. Det gör att man kan hitta problemområden redan i ett tidigt skede.

Henrik Lundgren försvarade nyligen sin doktorsavhandling ”Thermal Aspects and Electrolyte Mass Transport in Lithium-ion Batteries”. Samtidigt bygger Scania nu vidare på KTH-forskarens modell för att pröva olika kylkoncept och göra ytterligare tester som ett led i ett större arbete med termisk modellering av stora batterier.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)