JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. EMF kräver mätningar upp till 300 GHz

EMF kräver mätningar upp till 300 GHz

Radarutrustning, större radiosändare, ställverk, högspänningsledningar, MRI-skannrar och vissa svetsar är exempel på utrustning som kan skapa kraftiga fält vilka potentiellt kan vara hälsofarliga. För att skydda människor som yrkesmässigt vistas i närheten av apparaterna införs EMF-direktivet den 1 juli.

Det nya direktivet 2013/35/EU omfattar elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält från DC upp till 300 GHz och ersätter det äldre direktivet 2004/40/EC. Bägge täcker termiska effekter av strålningen, det vill säga uppvärmning av kroppsvävnad orsakad av EMF med frekvenser mellan 100 kHz och 300 GHz.

Dessutom omfattar direktivet icke termiska effekter, bland annat nervstimulans av muskler eller sinnesorgan orsakade av EMF mellan 1Hz och 10 MHz.

Vad gäller gränsvärdena innebär det reviderade direktivet ingen större skillnad.

– Ändringarna har diskuterats i evigheter. Det har kommit flera versioner som alltid fallit, säger Hans Grönqvist på Swerea IVF.

Knäckfrågan har varit MRI-skannrar – magnetisk resonanstomografi – i dagligt tal ofta kallat magnetkameror. Tekniken används för att upptäcka vissa sjukdomar och skador hos djur och människor som inte går att se med röntgen- eller datortomografiundersökning.

– MRI-skannrar låg långt över gränsvärdet och man hade varit tvungna att stänga dem om gränsvärdet legat kvar.

Det går visserligen att se cellpåverkan hos patienter som undersökts med MRI men de har gått tillbaka efter några dagar. Det har heller inte rapporterats några skador hos sjuksköterskor eller läkare som arbetet med utrustningen. Beslutet blev därför att höja gränsvärdet för statiska magnetfält från 1T till 8T.

– Det som företagen reagerat på är att bara tre, fyra procent av dem har utrustning som ligger över gränsvärdena ändå måste alla införa EMF i skyddsarbetet. Det handlar om väldigt mycket pengar, säger Hans Grönqvist.

I praktiken innebär det att företagen måste göra en riskbedömning, ”har jag någon utrustning som genererar höga fält”? Vidare behöver man ta speciell hänsyn till personer med implantat. Till hjälp finns olika dokument, sk. guidelines, som listar utrustning som genererar höga fält. Det finns heller inga krav på att göra kontrollmätningar. Väldigt få företag har dessutom nödvändiga instrument och kunskap om hur man använder dem.

En annan fråga är hur arbetsmiljöverket ska kontrollera att den nya lagen efterlevs.

Den som vill veta mer kan lyssna på Hans Grönqvist från Swerea IVF och Jan Carlsson från SP när dom pratar om EMF på SEE-mässan den 21 april klockan 14:45.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)