JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. 173 statliga miljoner till smarta elnät

173 statliga miljoner till smarta elnät

SamspEL är namnet på ett nytt forsknings- och innovationsprogram som Energimyndigheten nu avsätter 173 miljoner kronor till. Programmet samlar huvuddelen av myndighetens insatser inom smarta elnät. Pengarna ska fördelas över fyra år – från ”inom kort” fram till år 2020.

Tidigare har Energimyndigheten finansierat forskning inom elnätsområdet genom flera olika satsningar. Nu vill den samordna sina forsknings- och innovationsinsatser och ta ett mer tvärvetenskapligt grepp.

Tanken är att den nya satsningen, SamspEL, ska bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem –  teknik, aktörer och spelregler – och samspelet mellan de olika ingående komponenterna. Den riktar sig till alla som är intresserade av forskning och innovation inom elnätsområdet. Och på vanligt sätt samfinansierar deltagande företag även projekten, vilket innebär att programmets totala finansiering blir klart högre än Energimyndighetens insats.

En första, bred, utlysning kommer att öppnas inom kort. Planen är att årligen genomföra två utlysningar inom programmet, en på våren och en på hösten.Utöver detta kan mer riktade utlysningar även hållas.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)