JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Svenska kraftnäts gd underkänner RiR:s förslag

–Vi bedömer risken för överutbyggnad som mycket liten, säger Mikael Odenberg, gd för Svenska kraftnät, i en kommentar på en rapport från Riksrevisionen som efterlyser bättre styrning av utbyggnaden av den svenska energiinfrastrukturen.

Rapporten innehåller bland annat förslag på hur Svenska kraftnät skulle kunna få bättre politiska direktiv och beslutsunderlag inför sina investeringar. Enligt RiR finns idag en risk att investeringar görs på fel platser. 

Det som sätter frågorna på dagordningen är de förändringar som energiinfrastrukturen genomgår just nu, bland annat med övergången från kärnkraft till förnybar energi och energilagring.

Det finns ”en risk att det skapas antingen en över- eller underkapacitet i förhållande till de samhällsbehov som finns, vilket påverkar elnätspriset”, skriver RiR i ett pressmeddelande.  

Svenska kraftverks generaldirektör Mikael Odenberg avfärdar RiR:s oro för att utbyggnader görs på fel ställen. 

– Svenska kraftnäts investeringar görs inte på måfå utan föregås av noggranna samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar där alla större nyttovärden och kostnader beaktas. Vi bedömer risken för överutbyggnad som mycket liten, utifrån det stora behov som energiomställningen innebär, säger Mikael Odenberg. 

Enligt Mikael Odenberg  finns delar av RiR:s förbättringsförslag som är ”insiktsfulla”. Han nämner inte vilka. Däremot avfärdar han uttryckligen RiR:s idé att Svenska kraftnät borde göra kraftsystemanalyser som omfattar hela elnätet.

– Förslaget från RiR om kraftsystemanalyser för hela elnätet, där Svenska kraftnät ska bedöma alternativa åtgärder till nätutbyggnad vilket idag ligger på marknadsaktörerna, är högst anmärkningsvärt och skulle innebära ett stort steg tillbaka mot den centralplanering av elsystemet som övergavs för två decennier sedan, avslutar Mikael Odenberg.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)