JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Stamnätet miljardupprustas för vindel

Svenska kraftnät investerar 17,2 miljarder kronor under fyraårsperioden 2018 – 2021. Introduktionen av vindkraft ligger bakom de största utgiftsposterna.

PLANERADE NÄTINVESTERINGAR FÖR VINDKRAFT

Svenska kraftnäts investeringsplan, som nu lämnas till regeringen, ber om flera investeringar för anslutning av vindkraft:

• Storskalig vindkraft kring Storfinnforsen i Ångermanland kräver stamnätsinvesteringar på totalt 383 miljoner kronor. Beloppet inkluderar pengar även utanför fyraårsperioden, vilket gäller även de planerade investeringar som beskrivs nedan.
• Vindkraftsparker i norra Värmland och västra Dalarna kräver investeringar på 380 miljoner kronor i Tandö.
• Vindkraft i Markbygden kräver investeringar på 350 miljoner kronor,
• 850 MW vindkraft ska anslutas till Tovåsen för 264 miljoner kronor
• 340 MW vindkraft från Rättvik kräver 228 miljoner kronor för att en anslutning till en station vid Gäddtjärn.
• 400 MW från vindparkerna Tönsen och Lingbo ska anslutas till Grönviken, i trakten av Ockelbo, för 157 miljoner kronor.
• 500 MW ska anslutas till Hällberget till en kostnad av 120 miljoner kronor.
• 550 MW vind ska anslutas till ledningen mellan Messaure och finska gränsen, för 120 miljoner kronor.
• 4 GW Piteå-bris ska omdirigeras till stationen Råbäcken i Trolltjärn för 118 miljoner kronor

Nu ska vindelen få ny infrastruktur. Totalt ska ett tiotal nya ledningar och stationer byggas. 

– Stamnätet för el måste byggas ut i takt med samhällsutvecklingen för att inte överföringsnäten ska bli en begränsande faktor för statsmakternas ambitioner, säger verkets generaldirektör Mikael Odenberg.

Han syftar på Sveriges energi- och klimatpolitik.

Mycket pengar går till en ny ledning i östra Sverige och förstärkningar av nätet kring Stockholm. Dessutom planerar Svenska kraftnät på sikt för två utlandsförbindelser.

Därmed kan ny elproduktion och nät anslutas, och överföringsbegränsningar byggs bort. Dessutom förbättras marknadsintegrationen. 

Andra pengar går till nyinvesteringar i åldrande stamnät och andra förstärkningar, bland annat i form av nya anläggningar.

– Stamnätet är inne i en period av omfattande utbyggnader och reinvesteringar vilket också kommer att vara fallet under överskådlig tid, berättar generaldirektör Mikael Odenberg.

Investeringarna finansieras genom ökad belåning hos Riksgälden och egen finansiering samt investeringsbidrag och kapacitetsavgifter.

Investerings- och finansieringsplanen finns på Svensk kraftnäts webbplats för nedladdning (länk).


FOTO: Tomas Ärlemo

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)