JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Digitala byggplatser är effektivare och hållbarare, enligt Luleå tekniska universitet (LTU), som hoppas få pengar från Vinnova till att visa hur, tillsammans med Linköpings universitet och sju bygg- och telekomföretag.

En förstudie pågår. Vinnova fattar sitt beslut i oktober om att ge 40 miljoner kronor till projektet, som kallas Uppkopplad byggplats.

– Byggbranschen är den industri som har lägst digital mognad i Sverige idag, säger Lars Stehn, träbyggnadsprofessor på LTU.

Enligt honom är branschens produktivitetsutveckling långsam och kostnaderna stadigt ökande, i kontrast till process- och verkstadsindustrin som genomgått en framgångsrik digitalisering – de har använt sensorer, trådlös kommunikation, automatisering och robotar under lång tid. 

Lars Stehn beskriver Uppkopplad byggplats som en chans för byggbranschen att komma ikapp. Projektets fokus är effektivisering av produktion och försörjning som till exempel projektering, prefabricering och logistik. Dessa utgör i dag omkring 50 procent av kostnaderna i ett normalt byggprojekt. 

– På den smarta uppkopplade byggarbetsplatsen kommunicerar yrkesfolk, maskiner, delsystem, komponenter och material med varandra, berättar Lars Stehn.

– Kritiska komponenter är försedda med uppkopplade sensorer och inbyggda system för övervakning, automation, styrning och uppföljning av produktionen, liksom efterkontroll och optimering av driften.

Byggplatsen har särskilda utmaningar eftersom den är en slags temporär fabrik som till skillnad från process-, verkstads- och bilindustrin, byggs upp och monteras ner, på ständigt nya platser. 

Efterfrågan på nya bostäder växer i Sverige. Det finns därför ett stort behov att spara byggtid och minska kostnaderna. Branschen behöver även minska energianvändningen, råvaru- och avfallsförbrukningen och koldioxidutsläppen, och öka säkerheten för byggarbetare.

När Uppkopplad byggplats enligt planerna startar i december 2017 kopplas minst sju byggplatser i Sverige upp mot virtuella labb – både människor och maskiner – samtidigt som arbetet pågår för fullt på byggplatserna. 

Sonymobile, Telia, NCC, Skanska, Ahlsell, Cementa och Design Evolution deltar. 

Uppkopplad byggplats är ett projekt inom regeringens strategiska samverkansprogram som drivs av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 


 

MER LÄSNING: