JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Miljoner till 3D-print med metalltråd

Högskolan Väst får 11,5 miljoner kronor av KK-stiftelsen för fortsatt forskning kring additiv tillverkning där metalliska material används. Projektet som nu får pengar utgår från metalltråd istället för pulver. Industrin går in med samma summa som KK-stiftelsen.

Vid additiv tillverkning omvandlas tredimensionella datorritningar till fysiska objekt. Forskningen som bedrivs inom detta gebit vid Högskolan Väst är inriktad på metalliska material, där utgångsmaterialet endera är metalltråd eller metallpulver.

Projektet som nu får stöd heter ”Utveckling av additiv tillverkning med laser och tråd för tillverkning av högpresterande komponenter”. Som namnet antyder använder forskarna laser som energikälla för att smälta metalltråd.

Delar byggs upp genom att smält metalltråd kontrollerat och automatiserat får stelna i lager på lager. På så sätt byggs nära färdiga komponentgeometrier. Både titan och stål ska utforskas som trådmaterial i projektet.

Forskningen sker i nära samarbete med Alfa Laval, Sandvik, GKN Aerospace och Permanova. Företagen går in med lika mycket pengar som KK-stiftelsen – projektet omfattar således 23 miljoner kronor.

KK-stiftelsen bedömer att den aktuella forskningen har stor nytta för näringslivet och motiverar det beviljade medlet med: ”den forskningsfråga som projektet lyfter fram relaterar till trådmaterial som utgångsmaterial istället för metallpulver, vilket är mer studerat. Projektet bör därför kunna bidra med värdefullt kunnande såväl akademiskt som industriellt. Nyttan for näringslivet bedöms vara stor och är väl motiverad, både vad gäller kärnfrågans relevans och av deltagande i delprojekten. Företagen deltar i stor omfattning och samproduktionen är tydlig. Behovet av kunskap grundar sig i möjlighet till ökad konkurrensförmåga genom innovativ design och nya tillverkningslösningar.”

 

 

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)