JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Ericsson Power Modules blir Flex Power Modules från den första oktober. Försäljningen berör utvecklingsavdelningen i Kalmar, fabrik och utveckling i Shanghai samt produktledning i Kista. Den ligger i linje med företagets uttalade ambition att framåt fokusera på kärnverksamheten, radio.

I juni blev det officiellt att Ericsson säljer sin kraftverksamhet till Flex, tidigare känt som Flextronics. En försäljning har legat i luften ända sedan Ericsson sålde energisystemverksamheten till Emerson runt millenieskiftet, och nu är den alltså klar.

Den första oktober övergår Ericsson Power Modules till Flex Power Modules. I försäljningen ingår utvecklingsavdelningen i Kalmar med drygt 30 personer. Henrik Borgengren kvarstår som platschef i Kalmar.

Totalt berörs drygt 300 Ericssonanställda av affären. Förutom Kalmarenheten, även produktledning i Kista samt fabrik och utveckling i Shanghai. Under det senaste året har Ericsson Power Modules lagt ner sin forsknings- och utvecklingsverksamhet i Kista, där huvudkontoret legat.

Det saknas officiella uppgifter om Ericsson Power Modules omsättning, men den ligger sannolikt strax under 500 miljoner kronor.

Att Flex köper EPM är naturligt. Företaget satsar stort på kraftområdet och tillverkar redan idag kraftmoduler för Ericssons räkning i Kina.

Flex har sedan tidigare fyra fabriker som tillverkar kraftmoduler och 400 kraftkonstruktörer. Ericssons avancerade kraftportfölj passar väl in företagets strategi framåt. Här ingår allt från DC/DC-, mellanspännings- och POL-omvandlare till PIM-moduler och krafthanteringsprodukter.

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus