JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

För snart två år sedan lade regeringen fram en strategi som skulle främja industrins utveckling i Sverige. Nu kommer steg två med nya satsningar på robotik såväl som en klimatsmart basindustri.

– Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

– Nu presenterar vi ytterligare åtgärder som till exempel ett nationellt testcenter för elfordon, kunskapslyftet och robotlyftet som kommer att skapa fler och bättre förutsättningar för fler investeringar och industrijobb i Sverige.

Den andra handlingsplanen för strategin innehåller bland annat:

• Ett nationellt testcenter för elfordon ska byggas upp med medfinansiering från näringslivet. Fordonsindustrin jobbar med eldrift och regeringen bygger upp ett nationellt testlabb för att skynda på denna omställning, säkra företagens konkurrenskraft och svenska jobb.

• Ett Robotlyft genomförs. Med ett automationsprogram för små och medelstora industriföretag i hela landet ska introduktionen av nya automations- och robotiseringslösningar främjas inom små och medelstora företag i industrin.

• Kunskapslyftet byggs ut. Kompetensförsörjningen är enligt regeringen företagens största utmaning och det främsta tillväxthindret i dag. Många företag sägs tvingas tacka nej till ordrar för att de inte får tag på personal. Regeringen säger sig göra den största satsningen på Yrkeshögskolan sedan den bildades.

• Yrkesprogrammen får tillbaka den grundläggande högskolebehörigheten. Enligt den nuvarande regeringen försvann hälften av eleverna när den förra regeringen tog bort högskolebehörigheten från gymnasieskolans yrkesprogram. Återinförandet ska öppna för vidareutbildning senare i yrkeslivet och utan att yrkesämnena försvagas.

• Industriklivet. De företag som enligt regeringen leder utvecklingen mot minskade processutsläpp kommer att ges konkurrensfördelar. Genom Industriklivet säger sig regeringen stödja att svensk industri går mot nollutsläpp av växthusgaser.

MER LÄSNING: