JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Den första elbusspremien blev en rejäl flopp. Nu har regeringen justerat förslaget och från den första februari i år kan även bussbolag ansöka och beviljas premien. Förslaget – som applåderas av kollektivtrafikbranschen – tros nu verkligen kunna bana väg för fler elbussar på våra vägar.

– Det är verkligen positivt att regeringen har lyssnat på branschen så att även kommersiella trafikföretag kan ansöka om elbusspremien, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag, i ett pressmeddelande.

I slutet av december beslöt regeringen att justera regelverket för elbusspremien, som infördes 2016 men inte gjort succé.

Målet med justeringen är att fler elbussar ska sättas i trafik.

Det betyder att alla trafikföretag som bedriver kollektivtrafik, det vill säga linjetrafik eller beställningstrafik, kan ansöka om premien från den första februari i år. Tidigare berörde premien enbart kollektivtrafikmyndigheter eller kommuner.

– Den tidigare förordningen har haft ett antal begränsningar som bidragit till antalet ansökningar hittills varit få, förklarar Peter Dädeby på Energimyndigheten

Ytterligare en förändring är att bussar med minst 15 passagerare nu ingår. Tidigare var det ett krav att en buss var registrerad för minst 31 passagerare. Framåt ingår dessutom bränslecellsbussar.

– Att även mindre elbussar och bränslecellsbussar omfattas av förordningen är också mycket bra, konstaterar Anna Grönlund.

Nytt är också att storleken på premien utgör 20 procent av elbussens inköpspris. I den tidigare förordningen var premiens storlek baserad på bussens storlek. Så ju större buss, desto större bidrag.

 

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)