JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Sverige ligger långt fram när det gäller forskning liksom verksamma företag inom havsenergibranschen. Nu satsar Energimyndigheten 105 miljoner kronor på en fortsättning av programmet Marin energiomvandling.

– Syftet till vår satsning på havsenergi är, förutom att bidra till framtida globala förnybara energisystem, delvis baserade på havsenergi, också att skapa förutsättningar för att möjliggöra ökad svensk export och öka antalet svenska arbetstillfällen, säger Marit Marsh Strömberg, programansvarig handläggare på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

– Vi har goda förutsättningar i Sverige och vi vill ta tillvara på dem även om vi ännu inte vet hur havsenergibranschen kommer utvecklas – den är ju ännu bara i sin linda, fortsätter hon.

Den nya programsatsningen kommer att pågå mellan 2018 och 2024. Fokus ligger på teknik som har potential att kommersialiseras till år 2030.

I maj öppnar den första utlysningen. Planen är att ha en utlysning per år – åtminstone de fyra första åren – utöver eventuella utlysningar inom internationella samarbeten.

– I den nya satsningen kommer vi att stärka den internationella kopplingen och det kommer vi att göra genom att inkludera våra internationella samarbeten som OCEANERA-Net Cofund och IEA OES, säger Tobias Walla, handläggare på Energimyndigheten, i samma pressmeddelande.

Information om den första utlysningen publiceras inom kort på Energimyndighetens webbplats.

Havsenergi är enligt Energimyndigheten energiomvandling från vågor, tidvatten, havsströmmar, temperaturskillnader och salthaltskillnader. Teknikerna befinner sig generellt i ett tidigt stadium av forskning och utveckling.

MER LÄSNING: