JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Cevt och Chalmers gasar inom fordonsteknik

Ett tioårigt strategiskt avtal har just tecknats mellan Chalmers och fordonsutvecklaren Cevt i Göteborg. Målet är att säkerställa hög kvalitet på ingenjörsutbildningen och effektiv forskning på universitetet – parat med möjlighet till exjobb, forskning och anställning på företaget.

Ingemar Johansson

– Cevt håller på att utvecklas till ett innovationsföretag och behöver basera det på forskning och få tillgång till välutbildade ingenjörer, säger Ingemar Johansson i ett pressmeddelande.

Ingemar Johansson är en av de drivande bakom det färska partnerskapsavtalet. Han är bland annat professor på avdelningen fordonsteknik och autonoma system på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper (M2).

Avtalet täcker många teknikområden på Chalmers, särskilt den forskning och utbildning som bedrivs på avdelningen för fordonsteknik och autonoma system. I kombination med kompetensen inom drivlinor på M2 skapar samarbetet möjligheter för forskning, examensarbeten samt rekrytering för Cevt, menar Ingemar Johansson.

– För Cevt som ungt företag är det viktigt att etablera kontakter och relationer med Chalmers för att på det sättet höja den tekniska nivån inom det tekniska utvecklingsarbetet på Cevt.

Detta är inte duons första samarbete. Så sent som i maj i år drog Cevt igång ett forskningsprojekt där företaget ska utveckla en drivlina för plug-in-hybrider i samarbete med Chalmers, som utvecklar en inverterare i kiselkarbid (länk).

Ytterligare ett exempel på samarbete är ett nystartat industridoktorandprojekt kring högfartsstabilitet och täcker de två teknikområdena fordonsaerodynamik och fordonsdynamik.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)