JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kvantprickar direktomvandlar värme till el

Elproduktion kan ske i sådan liten skala att en mobiltelefon delvis skulle kunna ladda ”sig själv” i framtiden. Det är innebörden av en teknik som forskare i nanoteknik vid Lunds universitet har tagit fram.

Forskarna publicerar sina rön i Nature Nanotechnology och har till och med fått lägga beslag på omslagsbilden till numret.

En fråga som diskuterats bland fysiker i decennier är om det effektivt går att direktomvandla värme till el – utan mellanled. Nu vet vi svaret: det går!

Att använda värme för att producera elektricitet är i sig inget nytt. Termoelektricitet har varit känt i nästan tvåhundra år, och fenomenet används exempelvis i elektriska termometrar.

Inte heller termoelektriska material är något nytt. Sådana har utvecklats sedan man började använda halvledare på 1950-talet och används exempelvis för att kyla kamerasensorer och i små kylskåp. Men effektiviteten och tillämpningarna har hittills varit begränsade.

Den nya teknikens verkningsgrad är lika hög som i de betydligt större kraftverk som genererar el av värme. Men av uppenbara skäl kan den klassiska kraftverks-tekniken inte tillämpas på liten skala – det går helt enkelt inte att driva en mobiltelefon av värme som framställts av gas, kol eller kärnenergi med hjälp av en ång- eller gasturbin. Om vardaglig elektronik ska generera el av värme på egen hand måste det av utrymmesskäl ske direkt, utan mellanled.

Heiner Linke

– Vi har nu visat att det överhuvudtaget går att göra denna typ av termoelektrisk energiomvandling med hög verkningsgrad, säger Heiner Linke, professor i nanofysik vid Lunds universitet, forskningsledare och en av artikelförfattarna.

– Det finns en hel del praktiska problem kvar att lösa, men vi har visat att en fundamentalt viktig begränsning inte finns.

Så hur fungerar den nya tekniken? Grunden utgörs av nanotrådar: atomtunna, halvledande ”pinnar” som under många år utvecklats i bland annat Lund och som används för att effektivisera tex LED-lampor och solceller.

Det är här termoelektriciteten kommer in. Principen med termoelektricitet handlar om att utnyttja den spänning som uppstår när elektroner börjar förflytta sig från varma till kalla områden. I nanotrådarna börjar elektroner vandra från den yttersta, varma änden – som i experimentet värms med hjälp av ett litet element men som i en tillämpning kan utnyttja värmeskillnader från omgivningen – till den innersta, kalla änden av nanotråden och blir ström.

Men det räcker inte med nanotrådar. Man måste också lyckas fånga den energi som annars ”går upp i rök” som värme. Lundaforskarnas infångare heter kvantprickar. Inuti nanotråden har de placerat en – minst sagt – extremt liten struktur som fungerar som ett filter.

Denna väljer ut de elektroner som drivs av exakt den mängden energi som ger optimal verkningsgrad. Elektroner som för med sig mycket värme, men generar lite ström, avvisas.

Storheten i de nya resultaten ligger i att forskarna utvecklat en materialoberoende teknik som skulle kunna användas i flera sammanhang. Energiförbrukningen kan minska rejält om olika slags elektronik förmår tillvarata värmeskillnader i omgivningen för att utvinna elektrisk ström.

Exempelvis kan solceller och andra sensorer bli effektivare, kylskåp vara längre och elektriska prylar behöver inte laddas lika ofta.

Härnäst kommer forskarna att jobba vidare med tekniken genom att undersöka om den går att tillämpa på att solceller.

– I solceller är det så att ljusets fotoner ger elektronerna en extra knuff som i traditionella solceller går förlorad som värme. Vi hoppas på att den nya tekniken istället kan omvandla den extra energin till el och på så vis kanske kunna göra dem mer effektiva.

Energimyndigheten, Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har finansierat forskningen.

Här finns en version av artikeln som är fri att ladda ner (länk).

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)