JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Tieto skapar etiska riktlinjer för AI

Mjukvarukonsulten Tieto inför en certifiering för personal som arbetar med artificiell intelligens. Företaget etablerar också nya yrkesroller inom etik, som ”etik- och transparensingenjör”.

Tieto lanserar en intern etisk certifiering för att försäkra att de som jobbar nära AI-lösningarna följer de etiska riktlinjerna. Principerna kommer enligt Tieto sannolikt att utvecklas i takt med att tekniken blir mer avancerad.

Tietos etiska AI-budord

• Ansvar: Att utveckla AI för goda ändamål, för planeten och mänskligheten.

• Mänskliga rättigheter: Säkra friheten att kunna tjäna goda sociala ändamål.

• Rättvisa & jämlikhet: Fördomsfri, rättvis och inkluderande AI som främjar mångfald och jämlikhet mellan människor.

• Säkerhet & trygghet: AI-system ska vara gjorda för att förhindra missbruk och för att minska säkerhetsrisker.

• Transparens: Sträva efter att AI ska gå att förklara och kunna förklara sig själv.

Tieto utvecklar idag företagsplattformar och produkter inom AI för flera industrier. Under 2018 uppgick antalet anställda som genomgick Tietos egen AI-kurs till flera tusen.  

Tieto påpekar att AI idag bland annat används för självkörning, visumansökningar, medicinska diagnoser och finansiella tjänster. I vissa fall står liv och stora summor pengar på spel. 

Företaget etablerar nya roller som fokuserar på etiska värden kopplade till AI, som etik- och transparensingenjörer och AI-utbildare inom etik. Tieto säger sig vara ett av de första företag i Norden som rekryterar för den här nya typen av roller.

Christian
Guttman

– Eftersom vi kan vänta oss oerhörda framsteg inom AI är det nödvändigt att vi lyfter de etiska frågeställningarna som kommer med den här nya teknologin, säger Tietos AI-chef Christian Guttmann.

Tieto är aktiv inom Europeiska AI-alliansen med att skapa ett allmänt ramverk kring AI och för att lyfta de etiska frågorna. 

Iso (Internationella standardiseringsorganisationen) är i färd med standardisera AI – också här är Tieto aktiv.


BILDEN: AI-roboten Ava från filmen Ex Machina

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus