JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Istället för att varje flerbosdtadshus har ett eget solcellstak borde gemensamma anläggningar byggas på de bästa taken. Dagens regelverk straffar bort den effektiviseringen. Det påpekar Solelkommissionen för Nätkoncessionsutredningen, som ska föreslå nya regler i juni.

Flerbostadshus på en fastighet byggs ofta runt innergårdar, vilket gör att taken ligger åt olika väderstreck och därmed har olika förutsättningar för solelproduktion. Solelkommissionen har räknat på konkreta fall och exempelvis kommit fram till att tre gemensamma större installationer i ett fall var 25 procent effektivare än åtta enskilda. 

Igår besökte kommissionen Nätkoncessionsutredningen och presenterade ett förslag: tillåt interna nät mellan flerbostadshus på samma fastighet. Dagens regelverk låser enligt Solelkommissionen in kundägd solel i varje enskild byggnad. 

Det är idag tillåtet att ha ett internt nät för industrifastigheter, skolor, sjukhus och andra typer av verksamheter. 

Johan
Önell

– Men dagens regelverk straffar flerbostadshus, säger Johan Öhnell, initiativtagare till Solelkommissionen och ordförande i Solkompaniet.

– Det finns ett stort intresse för solel bland de som bor i bostadsrätter att kunna producera och förbruka egen solel, därför är det utmärkt att frågan nu utreds.

Att bygga åtta små anläggningar på olika tak medför extra kostnader för taksäkerhet, lyft och inkopplingar. Dessutom blir det en ökad servicekostnad när det är åtta anläggningar istället för tre större. 

Också HSB deltog i mötet och gav exempel från sina bostadsrättsföreningar där dagens regelverk gör att det byggs för små anläggningar på de bästa taken.
 
Det som behöver tillåtas enligt Solelkommissionen är att bygga interna nät mellan flerbostadshus på samma fastighet. Det skulle också påverka hur taken utformas vid nybyggnation av flerbostadshus. 

– Om taken från början utformas för solceller kan man enkelt fördubbla solelproduktionen jämfört med konventionella tak, avslutar Johan Öhnell, initiativtagare till Solelkommissionen och ordförande i Solkompaniet. 

Utredningen ska vara klar i juni 2019.

Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, JM, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan. Nätverket bildades i mars 2015, och arbetar för bättre förutsättningar för egen solel.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus