JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Lundabolag köper Lundainduktor

Comsys köper på sig en svensk induktorteknik som passar utmärkt med företagets lösningar för att höja kvaliteten på elektricitet i anslutningspunkter. Köpet sker för att rädda kvar den svenska tekniken i landet, enligt Comsys. 

Företag som BMW, Audi, Tetra Pak, Sandvik och Coca Cola använder aktiva komponenter från Comsys för att höja elkvaliteten i sina anslutningspunkter så att den möter nätägarens specifikationer.

Nu blir Comsys ägare till en speciell induktorteknik utvecklad på Lunds universitet och fram till nu förvaltad av Magcomp AB, som beslutat sig för att sälja av den del som fokuserar på induktorer.  

Comsys tänker fortsätta att utveckla tekniken. Tillverkning och personal flyttas över till Tramo ETV i Eslöv, som tillverkat induktiva komponenter i drygt 30 år.

Marcus Löfgren

– Med förvärvet av Magcomps induktorverksamhet säkrar vi att svensk forskning, teknik och kompetens stannar i landet. Vi säkrar också en nyckelkomponent i våra befintliga produkter, samtidigt får vi tillgång till resurser att utveckla teknologin vidare säger Marcus Löfgren, vd på Comsys.

Den patenterade teknologin heter Magchoke. Den hårda metallkärnan i en induktor ersätts med ett metallpulver som blandas i epoxi och sedan gjuts runt de lindade spolarna. 

Den gjutna kärnan ger en enklare tillverkning. Samtidigt kan de magnetiska egenskaperna skräddarsys efter tillämpningen. Comsys egna aktiva filter (se bild ovan) minskade i volym till en tredjedel och i vikt till hälften samtidigt som maxströmmen blev tre gånger gånger högre, när de bytte sina traditionella induktorer byttes mot Magchoke.

Induktorer är en ingrediens i kraftelektronikbolaget Comsys kvalitetsprodukter. De fungerar som ”stötdämpare” för snabba förändringar i den elektriska strömmen. 

Comsys påpekar att samhället blir allt mer sårbart på grund av ett växande beroende av elektronisk utrustning. Samtidigt sjunker enligt Comsys elnätets kvalitet och komponentskador, störningar och långa elavbrott blir allt vanligare.

Den ökande elanvändningen skapar dessutom risk för energibrist och en infrastruktur som inte hänger med i den snabba utvecklingen. 

– När exempelvis en bil eller buss ska laddas på väldigt kort tid, klarar delar av elnätet inte av belastningen men där hjälper våra aktiva filter till och avlastar. 

Comsys säger sig se ett ökande behov av energilagring och mikronät och kommer att använda induktorteknologin i Magchoke som byggsten inom dessa områden.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)