JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Forskning och industri håller på att skapa en gemensam mötesplats för smarta textilier. En professor på högskolan i Borås leder arbetet i en av de sex arbetsgrupperna, ”Sports & Wearables”.

Context – som sällskapet heter – finansieras av EU, men är inte exklusiv för medlemsländerna. Det första mötet hölls i november.

Ett syfte är att ta fram forskningsinitiativ inom området smartare textilier, vilket för ändamålet definieras som ”funktionella textilier som interagerar aktivt med sin omgivning, det vill säga reagerar på eller anpassar sig till förändringar i miljön.”

Andra syften med Context är kunskapsöverföring mellan discipliner och nätverkande för att attrahera nya talanger till området. 

Vincent Nierstrasz på Högskolan i Borås, professor i textilteknologi, leder arbetet i arbetsgrupp fem ”Sports & Wearables” som intresserar sig för såväl funktioner som för kostnad och komfort.

Vincent
Nierstrasz

– Nätverket bidrar till nya partnerskap och till exempel har det lett till gemensamma ansökningar till finansiering av projekt, berättar han.

– För min del hoppas jag att det bidrar till att föra ny forskning till Borås

Också Lena-Marie Jensen vid Smart Textiles på Textilhögskolan är medlem i Context.

I nätverket ingår 34 länder.

Tillämpningar för smart textil finns i alla sektorer men framför allt inom hälsa och medicin, fordons- och flygteknik, utrustning för personligt skydd, idrott och plagg samt inom byggnader och inredningsdesign.

Vid Högskolan i Borås pågår bland annat projektet Smart Textiles.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)