JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Tidsvarierade tariffer, återkoppling och andra styrmedel för så kallad efterfrågeflexibilitet är lågt hängande frukter för att åtgärda kapacitetsbrist i elnät. Men de används för lite, enligt forskare vid Uppsala universitet.

Endast en handfull svenska elnätsbolag erbjuder styrmedel för flexibilitet bland sina hushållskunder, konstaterar forskarna. Trots att forskning visar att det fungerar. 

Isak Öhrlund, doktorand vid avdelningen för industriell teknik på Uppsala universitet, kritiserar branschen.

Isak Öhrlund

– Många verkar ha uppfattningen att hushållskunder är ovilliga att vara flexibla i sin elanvändning, ofta med hänvisning till att det ekonomiska incitamentet att vara flexibel är för litet. Denna uppfattning tycks ofta grunda sig i personlig åsikt eller undersökningar där människor ombetts ta ställning till hypotetiska situationer och omständigheter. 

Forskarnas studier av styrmedel som tillämpats i verkligheten säger något annat. Prissignaler kan fungera även om belöningen är liten. Kunder ändrar hur och när de använder el och bidrar på så vis till att frigöra kapacitet i elnätet. 

Att bygga nya elledningar tar lång tid. Efterfrågeflexibilitet är enligt forskarna en snabb och billig lösning som skulle kunna frigöra plats och bidra till ett mer effektivt utnyttjande av nätet.

Resultaten kommer från Uppsala Smart Energy Research group (USER). Gruppen har studerat effekten av styrmedel för efterfrågeflexibilitet under många år tillsammans med proaktiva elnätsbolag, teknik- och tjänsteföretag. 

Det finns hundratals studier världen över av verkliga implementeringar av styrmedel. De visar inte bara att prissignaler fungerar, utan också att priset i sig inte är avgörande. 

Människor läser enligt forskarna in mer än kronor och ören i en prissignal. Den säger något om vad som är rätt och fel, bra och dåligt, förväntat, normalt, et cetera. Utformningen och kommunikationen av en prissignal är därför minst lika viktig som själva prisnivån. Att prata kostnadsbesparingar när dessa är låga eller när kunderna drivs av andra motiv kan till och med få motsatt effekt. 

För att ett styrmedel ska vara ändamålsenligt behöver kunderna veta vad de kan göra, varför och hur. Budskapet behöver också upprepas. I verkligheten är det tvärtom – knappt hälften av kunderna känner ens till att de har en tidsdifferentierad effekttariff, i flera av de studier forskarna genomfört.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)