JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Batteriavfall dumpades på åker i Kumla

Hundratals ton avfall från de batterier El-kretsen samlat in, har dumpats på åkermark i Kumla. Polisen utreder miljöbrott. Det avslöjar tidningen Expressen efter att ha talat med grannar, myndigheter och de ansvariga företagen.

Under en flera månader lång period dumpades hundratals ton svart massa på en tomt i Hällabrottet utanför Kumla i Närke. 

Analyserna idag påvisar mycket höga halter av metaller. Halterna av nickel och zink är så höga att materialet klassas som farligt avfall. Här finns också arsenik, barium, kadmium, kobolt och kvicksilver i omfattningar som enligt Kumla kommun inte är godtagbara.

Expressen har inte fått ut information från polisutredningen men har låtit en forskare på Stockholms universitet analysera prover. Han bekräftar innehållet och drar slutsatsen att det bara kan ha hamnat på  åkern av ”girighet, okunnighet eller bekvämlighet”.

Åsa Pettersson

–  Vårt fokus är att vi ska försöka få det  här området sanerat så snart som möjligt, säger miljöchefen på Kumla kommun, Åsa Pettersson

Kommunen kommer att gräva bort avfallet och kontaminerad jord. Grannarnas brunnar har kontrollerats och kommunen säger sig inte se någon akut risk för påverkan på grundvattnet eller kommunens vattenskyddsområde.

Den 5 november förbjöd kommunen verksamheten på platsen efter att ha blivit informerad av åklagaren om att den bedrev en sekretessbelagd undersökning.

Avslöjandet för allmänheten i tidningen Expressen kom en dryg månad senare. Inte heller grannarna till fastigheten kände till utredningen förrän tidningen knackade på dörren. 

Grannar hade tidigare anmält sin oro till kommunen och krävt analyser av de gigantiska volymer av massa som deponerades på åkern.  

Batterierna har samlats in av den väletablerade återvinningsorgansationen El-kretsen. Den gav i uppdrag till bolaget Urecycle  att ta hand om batteriavfallet och Urecycle anlitade i sin tur LMA Gruppen där till slut företaget JS-Entreprenad i Karlskoga var den som fraktade massan till gården.

Urecycle tvår sina händer, men klandrar sig själv för att inte noggrannare ha kontrollerat sin underleverantör, som inte vill prata med Expressen. Det vill inte heller tomtägaren.

Urecycle har bedrivit verksamhet sedan 2006. 

Pekka Väänänen

– Nu ser vi oss i spegeln och försöker hitta orsaken till att det blev så här. Och det finns bara ett svar: en bristfällig kontroll av en underleverantör. Vi kommer så klart att vidta åtgärder här, kontrollerna är inte bra nog, säger Urecycles vd Pekka Väänänen till Expressen.

El-kretsen stoppade sina leveranser till Urecycle efter att ha blivit kontaktat av Expressen. Vd Martin Seeger berättar att El-kretsen besöker anläggningen i Karlskoga ett par gånger per år och kontrollerar underleverantörer när någon ny anlitas. 

El-Kretsen är ett nationellt godkänt insamlingssystem för elavfall och batterier, i samarbete med landets samtliga 290 kommuner. Företaget är ett icke vinst-drivande bolag som ägs av 21 branschorganisationer.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)