JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Spinntillstånd kan förflyttas mellan atomer mycket snabbare än förväntat, enligt en artikel i tidskriften Science Advances författad av bland annat forskare på Uppsala och Örebro universitet. Det bådar gott för utvecklingen inom spinntronik och magnonik.

Materialet som studerades var en så kallad Heusler-legering med kompositionen Co2MnGe. Materialet belystes med en ultrasnabb laserpuls, och forskarna kunde detektera hur spinn transfererades mellan Co- och Mn-atomer med en hastighet som tidigare inte kunnat uppmätas. 

Laserljuset skapar en optisk övergång mellan olika vågfunktioner med drastisk skillnad i spinntillstånd.

De teoretiska grupperna vid universiteten i Uppsala och Örebro bidrog till studien med kvantmekaniska beräkningar och konceptuella begrepp som förklarar de uppmätta resultaten. Enligt teorin sker med laserljuset en optisk övergång mellan olika vågfunktioner som har drastisk skillnad i spinntillstånd, något som förklarar experimenten.

Forskningsfälten spinntronik (manipulation av elektronens spinn) och magnonik (styrning av magnetiska excitationer) kan komma att ersätta eller komplettera dagens elektronik, som baseras på laddning.

För att skapa de tekniska verktygen som krävs behöver man först och främst identifiera de mest lovande materialen, samt förstå hur snabbt man kan manipulera olika spinntillstånd. 

Artikeln har titeln Direct light–induced spin transfer between different elements in a spintronic Heusler material via femtosecond laser excitation.

MER LÄSNING: