JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Ventilationsaggregat, kylmaskiner, reservkraftsgeneratorer och batterier – med dessa resurser kan man plocka ihop ett så kallat virtuellt kraftverk. Det tänker Siemens göra tillsammans med Skandia fastigheter i ett köpcentrum utanför Helsingborg.

Väla Centrum kommer från och med nästa år att inte längre bara vara ett köpcentrum, utan också fylla den extra rollen som virtuellt kraftverk.

Men nej – det handlar inte om att sätta dynamos på hjulen till kundvagnarna.

Köpcentrumet kommer att sälja frekvensreglering till elnätet.

Elnätets frekvens i nästan hela Norden är synkroniserat och hålls aktivt mellan 29,9 och 50,1 Hz. Väla kommer lokalt kontinuerligt att mäta denna frekvens och anpassa förbrukningen i ventilation och kylning upp och ner för att finjustera frekvensen.

Idag är det vattenkraftverk som sköter den typen av reglering, men i somras blev det en öppen marknad. År 2021 kommer Våla Centrum att börja hjälpa till

Det mesta av ersättningen till aktörerna är för beredskapen i sig. Väla kommer att kunna erbjuda en reglering på mellan en halv och en megawatt. 

Siemens och Skandia Fastigheter har under några år samarbetat kring energibesparing i Väla Centrum. Att bygga om centrumet till ett virtuellt kraftverk är nästa steg.

Projektet har nyligen beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndighetens program Samspel. Det blir Sveriges första virtuella kraftverk av sitt slag.

I Väla Centrum utgörs energiresurserna av ventilationsaggregat, kylmaskiner, en reservkraftsgenerator och ett batteri. Fler resurser kan komma att integreras senare, som laddningsstolpar, belysning och värmepumpar.

Ett virtuellt kraftverk består inte bara av resurser som tillför energi, utan kan vara precis lika engagerat i att samordna resurser som använder energi. Därmed kan centrumet utnyttja lastbalansering för sin egen effektivisering eller sälja tjänster som frekvensreglering till energibolag. Båda är funktioner som kommer att bli alltmer intressanta allteftersom världen övergår till förnybara energikällor som sol och vind, där levererad effekt kan ändras från den ena sekunden till den andra.

Den svenska marknaden för frekvensreglering av el har tidigare varit reserverad för elproducenter. Men i somras öppnades den för elkonsumenter.

Karin Jarl Månsson

– Att skapa virtuella kraftverk är en smart och hållbar lösning där befintliga anläggningar kan användas samtidigt som till exempel fastighetsägare som förfogar över energiresurser erbjuds nya intäktsmöjligheter, säger Karin Jarl Månsson, chef för Siemens Smart Infrastructures acceleratorverksamhet i Norden.

Siemens har sedan tidigare liknande projekt, bland annat på köpcentrumet Sello utanför Helsingfors i Finland. Siemens i Finland kommer inom kort att ha drygt 200 uppkopplade fastigheter med en samlad effekt på cirka 10 MW, som agerar på den finska marknaden för frekvensreglering.

Siemens och Väla har samarbetat inom energiområdet på olika sätt sedan 2012.

Fredrik
Arvidsson

– Vi har sedan dess lyckats minska vår energianvändning i köpcentrumet med cirka 40 procent, berättar Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla.

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus