JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Idag kom PTS besked att fyra sökande godkänts att delta i auktionerna av 5G-banden. Ett villkor från säkerhetspolisen och försvarsmakten är att de inte använder produkter från Huawei och ZTE. Dessutom måste utrustning från de kinesiska bolagen som redan finns i näten avlägsnas senast år 2025.

Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Telia Sverige och Teracom är godkända som budgivare i PTS auktioner av frekvensbanden på 3,5 GHz och 2,3 GHz. Auktionen för 3,5 GHz-bandet är planerad att starta den 10 november och pågå i cirka 10 arbetsdagar.

Precis som i bland annat Storbritannien, Tyskland och Frankrike får operatörerna inte bygga näten med utrustning från Huawei och ZTE.

– Att 5G-nät byggs på ett sätt som skyddar Sveriges säkerhet är också avgörande för den fortsatta digitaliseringen av samhället. Vårt nära samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen inför prövningen av sökande och tillståndsvillkor syftar till att säkerställa detta, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

De sökande har fått lämna in underlag som beskriver till exempel ägarförhållanden och den planerade verksamheten utifrån ett antal principer som Försvarsmakten och Säkerhetspolisen tagit fram. För att möta Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens bedömningar har PTS formulerat tillståndsvillkor som syftar till att skydda Sveriges säkerhet.

Villkoren innebär bland annat att:

  • Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden inte får genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE.
  • Om befintlig infrastruktur för centrala funktioner kommer att användas för tillhandahållande av tjänster i de aktuella frekvensbanden ska en avveckling av produkter från Huawei och ZTE vara genomförd senast den 1 januari 2025.
  • Om centrala funktioner är beroende av personal eller funktioner som är placerade i utlandet ska sådana beroenden avvecklas och, om nödvändigt, ersättas med funktioner eller personal placerade i Sverige. Detta ska vara genomfört senast den 1 januari 2025.

Centrala funktioner innebär i dessa fall radioaccessnät (antenner och basstationer), transmissionsnät (transport av trafik mellan accessnät och kärnnät), kärnnät (med funktioner för bland annat tjänsteproduktion, kunddata och fakturering) och drift- och underhållsnät för övervakning och styrning.

Av de underlag som givits in av de sökande framgår att det i åtminstone vissa sökandes centrala funktioner finns produkter från leverantörerna Huawei Technologies (Huawei) respektive ZTE.

Saxat ur PTS beslut:

Huawei är ett kinesiskt företag. Det grundades 1987 som ett privat företag av företagets anställda. Ägande är begränsat till anställda av kinesiskt ursprung.

Ägarandelar kan inte säljas vidare till icke anställda personer. Ägarandelarna hanteras av en funktion inom Huawei som har en fackföreningsroll.

Fackföreningarna i Kina står under kontroll av Kinas kommunistparti (KKP).

Den kinesiska enpartistatens inflytande över landets privata sektor medför starka drivkrafter för privatägda företag att agera i överensstämmelse med statliga mål och KKP:s nationella strategier.

Mot den angivna bakgrunden bedömer Säkerhetspolisen att den kinesiska partistaten och underrättelsetjänsten kan påverka och utöva påtryckningar på Huawei.

USA:s beslut om ytterligare handelsrestriktioner mot Huawei innebär sannolikt att företagets förmåga att på sikt konstruera och tillverka nödvändiga produkter för framtida 5G-nät påverkas negativt. Säkerhetspolisen bedömer därför att Huaweis förmåga att säkerställa leverans av kritiska produkter kan komma att kraftigt reduceras.

ZTE är ett kinesiskt teknikföretag med inriktning mot elektronisk kommunikation. ZTE är noterat på Hongkong- och Shenzhenbörserna.

Företaget har kopplingar till den kinesiska staten, det kinesiska kommunistpartiet och kinesisk militär verksamhet genom bl.a. ägarstrukturen.

Av samma skäl som angivits ovan i fråga om Huawei bedömer Säkerhetspolisen att den kinesiska partistaten och underrättelsetjänsten kan påverka och utöva påtryckningar på ZTE

Sammantaget gäller enligt Säkerhetspolisen följande. Användning av produkter från Huawei eller ZTE i centrala funktioner kan skada Sveriges säkerhet.

Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner i frekvensbanden 3,5 GHz och 2,3 GHz får därför inte genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE. Där befintlig infrastruktur för centrala funktioner kommer att användas för tillhandahållande av tjänster i de sökta frekvensbanden ska avveckling av produkter från Huawei och ZTE vara genomförd senast den 1 januari 2025.

Försvarsmakten har i yttranden till PTS gjort huvudsakligen samma bedömning som Säkerhetspolisen har gjort i fråga om Huawei.

PTS beslut finns här (länk).

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus