JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

30 000 hektar i Sverige kommer år 2030 att vara täckta av solcellsparker och generera sammanlagt 10 GW. Det tror Solkompaniet – och planerar självt att bidra med en som alstrar en gigawatt.

Solkompaniet startar projektet Gigawattparken som någonstans i Sverige ska utmynna i en park med en märkeffekt på en gigawatt. Det är hundra gånger större än den största solelsparken i Sverige idag.

Solkompaniet har byggt solelsparker i tio år.

Solkompaniet tror att det till år 2030 kommer att uppföras solelsparker på sammanlagt tio gigawatt i Sverige. Det kommer att ge en årlig produktion på tio miljarder kilowattimmar, motsvarande sju procent av Sveriges elförbrukning.

Visserligen har vi lägre solinstrålning är de flesta länder inom EU, men vi har väldigt gott om mark, påpekar Solkompaniet. Dessutom finns flera grannländer som behöver all hjälp de kan få att fasa ut sin fossil-el.

Johan Öhnell

– Sverige är en del av en nordeuropeisk elmarknad med en väl fungerande prissättning av el och en ständigt utbyggd kapacitet mellan länderna, säger Johan Öhnell, styrelseordförande i Solkompaniet. 

Han tror att investeringar i solelsparker både har låg risk och skapar stor klimatnytta.

– Flertalet länder som vi har kablar till, har betydande mängder fossil elproduktion som ska fasas ut och ersättas av förnybar el i enlighet med EU:s övergripande klimatmål. 

Globalt kommer solcellsteknik att gå om alla nya kraftslag år 2025, enligt en färsk rapport från International Energy Agency (IEA).

Söder om Gävle har Sverige brist på elproduktion.

Lars Hedström

– Nyckeln till lönsamma solelsparker i Sverige ligger i att bygga på rätt mark och vi gör det gärna tillsammans med kommuner och markägare som precis som vi tycker att vi behöver öka takten i att ställa om energisystemet, säger Lars Hedström, grundare och vice vd i Solkompaniet. 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus