JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Insplorion optimerar batteriet

För drygt två år sedan drog Göteborgsföretaget Insplorion igång ett projekt för att förbättra sin egenutvecklade batterisensorteknik. Resultatet är bättre långtidsstabilitet och reproducerbarhet, vilket företaget hävdar bidrar till att optimera batteripaket.

Insplorion har utvecklat en batterisensorteknik, kallad NPS (nanoplasmonic sensing) – med rötter i Chalmers.

Sent 2018 fick företaget två miljoner från Energimyndigheten till projektet ”En multiplex plasmonisk batterisensor för bättre batteristyrning”, inom vilket två forskargrupper på Chalmers och Göteborgsföretaget Cevt skulle utveckla realtidsmätningar av flera parametrar med samma sensor. Det handlade om att även mäta temperatur och kemiska förändringar.

– Nu har vi visat att vi kan mäta temperaturen inuti battericellen samtidigt som kemiska förändringar, vilket marknaden efterfrågat sedan vi introducerade vår batterisensor, säger företagets vd Patrik Dahlqvist i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Den större noggrannheten som uppnås med att mäta temperaturen inne i cellen stärker ytterligare vår sensors bidrag till att optimera hela batteripaketet.

Utvecklingsarbetet har lett till att sensorn kan integreras bättre i knappceller, vilket gjort det möjligt att erhålla data med reproducerbarhet. Genom att belägga sensorn med ett ultratunt, omkring 50 nm tjockt, skikt av en kemiskt stabil polymer har sensorns livslängd förbättrats. Likaså har kommersiella elektroder och elektrolyter använts för att ytterligare öka reproducerbarheten hos erhållna data.

Inom ramen för projektet har även sensorsignalen korrelerats med kemiska processer, exempelvis kapacitetsförlusten och laddningsstatusen i cellerna. Mätningar har främst genomförts på litiumjon hel- och halvceller med grafitanoder och litiumjärnfosfatkatoder.

De första stegen mot att utveckla en multiplexsensor för simultana mätningar av kemiska och strukturella förändringar samt temperaturförändringar inuti battericeller med en enda fiberprob har också tagits inom projektet. Det arbetet fortsätta nu på Insplorion.

Cevt – som är ett utvecklingsbolag inom Geelygruppen – har agerat kravställare från fordonsindustrin och genomfört en marknadsundersökning inom det aktuella projektet. Likaså har projektet stöttats av en referensgrupp representerad av franska Saft Batteries, Cevt samt de två brittiska företagen Amte Power och Dukosi.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)