JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

När ska jag byta ut min fossilbil mot ett miljövänligt alternativ för att verkligen vara miljömedveten? Den frågan ska Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet försöka besvara i ett nytt forskningsprojekt finansierat av Trafikverket.

För att Sverige ska nå uppsatta miljömål för år 2030 – och vara fossilfritt 2045 – måste äldre personbilar bytas ut mot miljövänliga dito i tid.

Jessica Wehner,

– För det krävs att äldre personbilar byts ut när de nått sin optimala livslängd. Hur lång livslängd det handlar om är en avgörande fråga som vi nu ska undersöka, säger Jessica Wehner, projektledare på Chalmers Industriteknik, i ett pressmeddelande.

Till att börja med ska forskarna identifiera faktorer som relaterar till användningen av fysiska resurser i ett fordon och emissioner under tillverkning, användning och återvinningsfasen. En optimal livslängd ur ett resurs- och emissionsperspektiv ska skattas genom exempelvis livscykelberäkningar och känslighetsanalyser.

Eftersom teknisk utveckling ger bilar med bättre trafiksäkerhetsegenskaper – både passiva och aktiva – kommer även förväntade effekter på trafiksäkerhet till följd av förändrade livslängder att analyseras. Likaså ska projektet titta på vilka typer av styrmedel som skulle kunna användas för att påverka bilars livslängd, exempelvis förtida skrotning, och vilka effekter det kan ge för samhällsekonomi och bilägare.

Projektet kallat ”Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet” har precis dragit igång. Det pågår till slutet av oktober 2022.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)