JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Northvolt får 238 miljoner av Energimyndigheten

Pengarna går till att bygga ut batteriforskningslabbet i Västerås till elektrifieringscampus för batteriforskning. 

I labbet kommer Nortvolt att utveckla sin nästa generation batterier med trimmade egenskaper och prestanda som kommer att ”långt överträffar dagens state-of-the-art” enligt ett pressmeddelande.

En av ambitonerna med labbet kommer att vara att i största möjliga mån engagera europeiska leverantörer, från material till maskinutrustning, i projektet. 

Det är Europeiska kommissionen som godkänt att de tolv länderna i projektet Eubatin får bevilja 2,9 miljarder euro i statsstöd till sina medverkande företag.

Eubatin är ett så kallat IPCEI-projekt (viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse) med uppdrag att skapa en komplett sammanhållen hållbar värdekedja för batterier inom Europa. Målet är att göra Europa självförsörjande på batterier med minsta möjliga ekologiska fotavtryck.

EU:s andel av den globala battericelltillverkningen är idag cirka 6 procent. Sverige ligger på tionde plats i Bloombergs ranking över hur långt fram olika länder ligger i batterivärdekedjan.

Sandra Alfheim

– Vi bedöms klättra till fjärde plats redan till 2025. Det förutsätter dock handling och väl avvägda åtgärder så att potentialen tillvaratas på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt, säger Sandra Alfheim forskningshandläggare på Energimyndigheten.

I Eubatin ingår 42 direkta deltagare från tolv medlemsstater och utöver det medverkar över 150 externa parter såsom universitet, forskningsinstitut och SME:er. Budgeten omfattar totalt 2,9 miljarder euro  i statligt stöd och förväntas attrahera 9 miljarder euro i privat kapital. EuBatIn beräknas pågå till 2028.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)