JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mer 5G-spektrum om två år

Tredje kvartalet 2023 planerar Post- och telestyrelsen att auktionera ut frekvensband på 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz. Alla tre är tänkta för 5G.

Än så länge är planerna preliminära men inriktningen är att banden ska tilldelas som nationella tillstånd över en tid på minst 20 år. Vidare ska villkoren vara teknikneutrala och bland annat möjliggöra 5G-användning.

• 900 MHz-bandet omfattar 2×35 MHz. Ett av tillstånden i bandet ska förenas med krav på täckning och utbyggnad.

• 2,1 GHz och 2,6 GHz-banden, där vill PTS ha en samordnad tilldelning. 2,1 GHz-bandet omfattar 2×60 MHz FDD, och 2,6 GHz-bandet omfattar 2×70 MHz FDD och 50 MHz TDD. Tillstånden i banden ska inte förenas med krav på täckning och utbyggnad.  

PTS kommer nu att utreda bland annat i vilken grad tilldelningarna ska samordnas, hur långsiktig kompatibilitet med tågkommunikation i frekvensband som gränsar till 900 MHz-bandet kan säkerställas, utformning av villkor för täcknings- och utbyggnadskrav, eventuella behov av konkurrensåtgärder samt hur process och villkor för skydd av Sveriges säkerhet ska utformas.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)