JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Grafit tillverkad i Kina ger 23 gånger högre klimatutsläpp än den grafit som australiska Talga kommer att tillverka i Luleå. Det hävdar Talga.

Talga ska bryta grafit i Vittangi från år 2023 och processa den till grafit för batterianoder i Luleå från året efter, om planerna går i lås.

Det var redan sedan tidigare uppenbart att den svenska tillverkningen skulle bli hållbarare än tillverkning i Kina, som dominerar marknaden idag. Detta eftersom det som avgör skillnaden är energimixen, och Sverige redan idag har en nästan helt koldioxidfri elmix från kärnkraft, vattenkraft och vindkraft.

Men nu säger sig Talga ha gjort en noggrann livscykelanalys via extern konsult, för att få fram siffror, och konstaterar att samma anodmaterial tillverkat i Kina skulle resultera i 23 gånger högre växthusgasutsläpp. 

Analysen täcker den del av livscykeln som Talga kontrollerar, det vill säga från brytning och utvinning till färdigt anodmaterial för batterimarknaden.

Merparten av Talgas utsläpp, 86 procent, kommer från underleverantörer. Så för att trimma siffrorna ytterligare skulle Talga behöva ställa högre krav på dem.

Det var Hitachi ABB Power Grids som gjorde analysen av Talgas anodmaterial Talnode-C. Siffror för Kina är svårare att få tag på. Här förlitar sig Talga på kontakter inom industrin.

Martin Phillips

– Geopolitiken här spelar in och man är i andra världsdelar väldigt återhållsamma med att publicera sina klimatsiffror, säger Talgas Europachef Martin Phillips.

– Vi har dock genom industrikällor fått ta del av statistik som visar att den på marknaden i huvudsak använda kinesiska och oljebaserade syntetiska varianten släpper ut 23 gånger mer koldioxidekvivalenter. 

Talnode-C ska enligt konsulten ha ett klimatavtryck på 1,48 kg koldioxidekvivalenter per kg färdigt anodmaterial. Talga pekar på hög grafitavkastning, grön energi och sin produktionsprocess som faktorer som påverkar utfallet positivt.

För sin första fas planerar Talga att utvinna drygt 430 000 ton färdigt batterimaterial. Klimateffekten kommer enligt Talga att motsvara 14,1 miljoner ton i minskade koldioxidutsläpp. 

Utvinningsstart är planerad till 2023 och anodförädling i Luleå till 2024. Totalt ska cirka 120 arbetstillfällen skapas i Vittangi och Luleå. 

I ett nästa steg kan över fem gånger så mycket anodmaterial komma att produceras, om undersökningar visar att det lönar sig.

Inte mindre än 48 kommersiella företag har samarbetsavtal kring Talgas grafit, men inget av avtalen är offentligt.

– Vi kan tyvärr ej kommentera ytterligare i nuläget, säger Talga till Elektroniktidningen.

I grannkommunen Skellefteå bygger Northvolt en jättebatterifabrik som ska starta sin drift i år.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus